Dossier mbo-hbo

Een belangrijke functie van het mbo is het voorbereiden op een studie in het hbo. Een aanzienlijk deel van de op niveau 4 gediplomeerde mbo’ers kiest voor doorleren op het hbo. Over het percentage doorstromers is veel discussie. Een terugkerend probleem is ook de hoge uitval onder doorstromers. Een relatief nieuwe ontwikkeling is de Associate degree-opleiding. Dit is een korte hbo-opleiding (twee jaar) die opleidt tot een nieuw diploma: de Associate degree.