Drenthe College en Terra willen in 2024 fuseren

Vanaf 2024 willen Drenthe College en Terra samen één school vormen. Eind december tekenden de beide scholen een intentieverklaring.

Zoals bij meer recente fusies in het mbo speelt de dreiging van krimp een rol bij het fusieplan. De beide scholen spreken over belangrijke uitdagingen in de regio. Het gaat dan niet alleen om ‘een dalende trend in jongerenaanwas’, maar ook om het groeiende belang van nascholing. Door samen te werken hopen de scholen het beroepsonderwijs voor de regio op niveau te kunnen houden. ‘Samen kunnen we beter inspelen op de behoeften van studenten en het werkveld‘, aldus de beide scholen.

Breed palet

De fusie moet het mogelijk maken een breed palet aan opleidingen te blijven aanbieden. Onder het motto ‘samen voor de regio – onderwijs als verschilmaker’ willen de scholen eigentijds onderwijs aanbieden voor jongeren en volwassenen. Bij het onderwijsaanbod gaat het om een combinatie van de groene opleidingen van Terra en de opleidingen op het gebied van zorg, techniek, economie en gastvrijheid van het Drenthe College.

Regio

De fusieschool hoopt vanaf 2024 een krachtige speler in de regio te zijn. De fusie moet de scholen in staat stellen te investeren in vernieuwing van het onderwijs. Volgens een verkenning zijn er geen onoverkomelijke belemmeringen. Op basis van deze verkenning hebben de scholen de intentie uitgesproken te fuseren. De medezeggenschapsorganen van beide instellingen zijn positief over het plan.

Vervolg

Voor de zomer willen de beide scholen een zogenaamde Fusie Effect Rapportage’ opstellen. Bij een positief advies van de Commissie Macrodoelmatigheid en de minister kan een bestuurlijke fusie op 1 januari 2024 een feit zijn. Vanaf het studiejaar 2024/2025 willen de scholen volledig gefuseerd zijn.

Lees ook: Vonk: de nieuwe naam van Kop van Noord-Holland en Clusius