Een goede docent: wat vindt de student?

Een goede docent, wat vindt de student? Die vraag werd voorgelegd aan een groep mbo-docenten tijdens een rondetafelsessie van de Beroepsvereniging Docenten MBO.

Persoonlijke vragen worden niet geschuwd tijdens de rondetafelsessies van de BVMBO . ‘Wie van jullie beschouwt zichzelf als een sterke docent?’, vraagt gespreksleider Carlijn van Diepen. Rico (docent mechatronica) durft dat wel van zichzelf te zeggen. ‘Waarom? Omdat ik het gewoon goed doe. Ik ben open en eerlijk richting mijn studenten en sta open voor feedback, ook van collega’s. Dat doen we trouwens heel goed binnen ons team. We zeggen waar het op staat. En daar worden we allemaal beter van.’

Respect geven en krijgen
Kathleen (docent Nederlands) bouwt hierop voort. Volgens haar telt de mening van de student ook mee bij de beoordeling of iemand een sterke of zwakke docent is. ‘Denk aan respect krijgen en geven, je veilig voelen en je docent kunnen vertrouwen. Is dat er niet, dan ben je geen goede docent. Dankzij de feedback van mijn studenten weet ik dat ik een sterke docent ben.’ Daarna mogen de docenten in groepjes discussiëren over de kenmerken van een goede docent. Wat is nu echt belangrijk?

Nadenken en meedenken
Carlijn vertelt vervolgens over een onderzoek van Onderwijsadviesbureau Dekkers, waarbij aan studenten is gevraagd wat zij een goede docent vinden. ‘Hieruit blijkt bijvoorbeeld dat studenten betrokkenheid belangrijk vinden. Ook zijn studenten van mening dat een docent plezier moet hebben in zijn vak, betrouwbaar moet zijn en zichzelf aan de regels moet houden. Een goede docent zorgt daarnaast voor afwisseling in de les, weet waarover hij praat en laat studenten zelf nadenken en meedenken.’

Wijze les
Susanne (teamleider en docent sport en bewegen) noemt de uitkomsten van het onderzoek opvallend. ‘Afspraken nakomen, je aan de regels houden; ik had niet gedacht dat studenten dit zelf zo belangrijk zouden vinden.’ Thea (docent Nederlands) vindt het eigenlijk wel logisch dat docenten zelf het goede voorbeeld moeten geven. ‘Als wij van onze studenten eisen dat ze zich aan de regels houden, geldt dat voor ons ook natuurlijk. Een wijze les.’

Een uitgebreid verslag van het rondetafelgesprek leest u in het januari-nummer van de MBO-krant.