Een hecht team komt verder

Socioloog, onderzoeker, wetenschappelijk docent en auteur Illias El Hadioui is expert op het gebied van diversiteit en gelijke kansen in het Nederlandse onderwijssysteem. In zijn lezing op de Dag van het mbo gaat hij in op het zogenaamde switch gedrag van leerlingen tussen de wereld binnen en buiten de leeromgeving.

‘Bij veel jongeren in een multiculturele stedelijke omgeving is sprake van een mismatch tussen verschillende leefwerelden. Ze moeten switchen tussen hun rol thuis, in de vriendengroep en in het klaslokaal en dat kan leiden tot onzekerheid en demotivatie op school.’

Onderwijsladder

Desondanks is Ilias El Hadioui ervan overtuigd dat studenten veerkracht kunnen ontwikkelen en kunnen komen tot self efficacy – het geloof in eigen kunnen. ‘Zo kunnen deze jongeren de onderwijsladder als hún ladder ervaren en deze succesvol beklimmen.’ El Hadioui vergelijkt de schoolorganisatie met een theatervoorstelling waarin je te maken hebt met een podium (docent), publiek (leerlingen) en de coulissen (team). Het team achter de schermen, in de coulissen, kan het verschil maken volgens El Hadioui. ‘Niet de individuele docent is het belangrijkste element om invloed uit te oefenen op de ontwikkeling en prestaties van leerlingen, maar hechte docententeams met een gezamenlijk geloof in elkaars kunnen: collective teacher efficacy.’

Gezamenlijk niveau

Docenten bepalen dan samen een gemeenschappelijk normatief kader. De docent staat in zijn eigen klaslokaal, maar voelt zich verbonden met collega’s en ervaart professionele rugdekking. Het gezamenlijke niveau van het docententeam kan het verschil maken voor leerlingen. ‘De individuele docent loopt sneller, maar een hecht team komt verder.’