‘Eén lid examencommissie uit de beroepspraktijk’

De VVD-fractie wil dat mbo-scholen verplicht worden om in iedere examencommissie één lid uit de beroepspraktijk op te nemen. Maar volgens minister Bussemaker, gesteund door de werkgevers, is dit niet haalbaar.

Er is in de Tweede Kamer veel steun voor het wetsvoorstel van minister Bussemaker dat de positie van examencommissies in het mbo sterker maakt. De kwaliteit van examens moet onomstreden zijn, zo is de algemeen gedeelde opvatting. Een goed functionerende, onafhankelijke examencommissie is daarbij essentieel.

Bedrijfsleven

Tijdens de bespreking van het wetsvoorstel werd door de VVD-fractie één wijziging voorgesteld. De VVD wil wettelijk vastleggen dat minimaal één lid van de commissie afkomstig is uit de beroepspraktijk. Dat kan volgens woordvoerder Van der Ree een vertegenwoordiger zijn van het regionale bedrijfsleven of van het afnemend beroepenveld, maar ook een werknemer met ruime ervaring. Door de aanwezigheid van een vertegenwoordiger uit het bedrijfsleven in de examencommissie hoopt de VVD de band tussen onderwijs en bedrijfsleven verder te versterken.

Onuitvoerbaar

Minister Bussemaker steunt de ambitie van Van der Ree om de band tussen onderwijs en de beroepspraktijk te versterken. In de praktijk gebeurt dat ook al, onder andere door de manier waarop de kwalificatiedossiers worden opgesteld en door de verplichte stages. Vaak nemen vertegenwoordigers van het bedrijfsleven ook deel aan de examencommissie, maar een verplichting gaat volgens Bussemaker te ver. Belangrijk daarbij is dat VNO-NCW en MKB-Nederland stellen dat de wens van Van der Ree onuitvoerbaar is. ‘Het is simpelweg niet mogelijk om altijd voldoende mensen uit de beroepspraktijk te vinden die deskundig genoeg zijn om als lid van de examencommissie te fungeren’, aldus minister Bussemaker.

Instellingsverklaring

In het wetsvoorstel over de examencommissies is ook geregeld dat studenten recht hebben op een ‘instellingsverklaring’ als zij bepaalde onderdelen van een opleiding succesvol hebben afgerond. Leerlingen die hun opleiding niet afronden kunnen op deze manier toch iets tastbaars overhouden aan hun opleiding. Het idee van een instellingsverklaring krijgt algemene steun in de Tweede Kamer. Tjitske Siderius (SP) drong er bij de minister op aan om een uniform model voor zo’n instellingsverklaring te ontwikkelen, om zo de kans op fraude te minimaliseren. Volgens minister Bussemaker werken de MBO Raad en de NRTO aan zo’n model.

Lees ook: Meer bevoegdheden voor examencommissies