Een nieuw hoofdstuk voor het Utrechtse mbo

Al een jaar mag ik mezelf ‘wethouder Dennis’ noemen. En wát een jaar is het geweest. Vol uitdagingen en kansen, ook om de positie en het imago van het mbo te verbeteren. Ik neem jullie vooral graag mee in één van mijn persoonlijke hoogtepunten: de lancering van het nieuwe Utrechtse mbo-uitvoeringsplan.

Dit plan borduurt voort op ons plan voor de jaren 2020-2022. Dat plan heeft Utrecht al mooie dingen gebracht. Zo hebben we de samenwerking tussen gemeente en mbo-scholen flink versterkt en de diversiteit en kracht van het mbo zichtbaarder gemaakt met verschillende mooie initiatieven, zoals de mbo-straat (die ik inmiddels ook in andere steden heb gezien, heel mooi!), Skills the Finals en natuurlijk de eerste deelname van mbo-studenten aan de Utrechtse introductieweek. Goede ontwikkelingen natuurlijk, maar ons einddoel is veel groter. Er moet iets fundamenteels veranderen in de samenleving. Het mbo verdient erkenning en gelijke kansen. Utrecht is vastberaden om die verandering teweeg te brengen. Daarom hebben we de handen ineengeslagen met jongeren en onderwijsinstellingen om een plan te schrijven waarmee we die verandering willen aanjagen en jongeren weer enthousiast willen maken voor een vakopleiding. In maart dit jaar lanceerden we samen het nieuwe plan: “Waardering voor vakmanschap 2023-2026”.

Revolutie

Die lancering was een mijlpaal en een symbolisch moment ineen. Toen ik net begon als wethouder was de Utrechtse kroeg De Kneus in opspraak omdat mbo-studenten geweigerd zouden worden. Daarover ben ik toen in gesprek geweest met de eigenaar. Nu, nog geen jaar later, was die kroeg hét toneel van het volgende hoofdstuk van de emancipatie van het mbo in Utrecht! Samen met Menno, één van de mbo-studenten die zelf ook bij heeft gedragen aan het plan, overhandigde ik ons nieuwe mbo-uitvoeringsplan aan minister Dijkgraaf. Dus stond ik met de minister en mbo-studenten in de kroeg te proosten op de toekomst. Prachtig om te zien hoe goed de minister en Utrecht elkaar kunnen vinden in onze revolutionaire geest op dit thema. Zijn woorden zullen dan ook me nog lang bijblijven: ‘Wat mij betreft is de revolutie begonnen, is die begonnen in Utrecht, en is die begonnen in café De Kneus!’

Vakmanschap

Met dit nieuwe plan bouwen we voort op ons vorige plan en geven we invulling aan de landelijke werkagenda die minister Dijkgraaf in februari jaar presenteerde. Het plan richt zich onder andere op het toegankelijker maken van zowel het studentenleven als de stage- en arbeidsmarkt. We nemen de lessen uit het verleden mee en nemen de input van studenten heel serieus. Hun inzet en initiatief hebben laten zien dat zij de drijvende kracht zijn achter het mbo. Zowel persoonlijk als vanuit de gemeente nemen we het goede voorbeeld geven daarbij heel serieus. Zo werken we toe naar meer stageplekken voor mbo-studenten en zetten we een punt achter het gebruik van de termen ‘hoger’ en ‘lager’ opgeleid in onze hele organisatie.

Met dit plan zetten we Utrecht op de kaart als de eerste stad in Nederland die concreet invulling geeft aan het landelijke beleid. Het mbo in Utrecht staat klaar om een nieuw tijdperk in te gaan, waarin vakmanschap wordt gewaardeerd en iedere student dezelfde kansen krijgt. Samen bouwen we verder aan een toekomst waarin de waarde van het mbo volledig tot zijn recht komt. De lancering bewees ook meteen dat wat we in Utrecht doen echt werkt. Lang nadat de minister was vertrokken, zaten in één kroeg mbo-, hbo- en wo-studenten samen met onderwijsbestuurders en ambtenaren een pubquiz te spelen, te borrelen en ideeën uit te wisselen. Precies hoe het hoort te zijn!

Dennis de Vries is sinds 2022 wethouder mbo in Utrecht en schrijft twee keer per jaar een column over zijn ervaringen. Wil je in de tussentijd graag meer weten, verder praten of heb je een mooi idee? Neem dan contact op met ‘wethouder Dennis’ via dennis.de.vries@utrecht.nl.