Eerste mbo-opleiding tot schaapherder

Helicon in Velp start in augustus de vakopleiding Schaapherder. Het is de eerste en enige mbo-opleiding van Nederland voor dit beroep. Er dreigt er een tekort aan herders door vergrijzing en een veranderende vraag naar natuurbegrazing.

De tweejarige BBL-opleiding Schaapherder is een antwoord op deze vraag vanuit de sector naar nieuwe, goed opgeleide professionals. In de opleiding leren leerlingen hoe ze een professionele, moderne schaapherder kunnen worden die met een schaapskudde de kost kan verdienen en tegelijkertijd bijdraagt aan natuurbeheer in Nederland.

Brede insteek
De mbo-opleiding Schaapherder kent een brede insteek; bij een moderne schaapherder gaat het nog steeds om de zorg voor schapen, maar zeker ook om ecologie, natuurbeheer, communicatie en ondernemerschap. De opleiding kent vier pijlers: het schaap, het hoeden, de natuur en de mens. Door deze brede insteek kunnen afgestudeerden ook als terreinbeheerder aan de slag bij Natuurmonumenten, Staatsbosbeheer of andere terreinbeheerders. Tijdens de opleiding zijn de leerlingen gemiddeld een dag in de week op school en minimaal twee dagen in de week aan het werk of op stage.

Gescheperd
De opleiding tot schaapherder is geïnitieerd door het Praktijknetwerk Gescheperde Schaapskuddes. Dit netwerk vertegenwoordigt 80% van de gescheperde kuddes in Nederland. Het Praktijknetwerk is via een werkveldcommissie bij de opleiding betrokken. Daarnaast hebben ook vertegenwoordigers van Staatsbosbeheer en Natuurmonumenten zitting in deze commissie. Meer informatie over de opleiding Schaapherder is te vinden op de website van Helicon via de Opleidingenzoeker.Op de open dagen van Helicon MBO Velp zijn er ook demonstraties met schapen. De eerste open dagen zijn op vrijdag 30 en zaterdag 31 januari.