Eerste selectie verkiezing Leraar van het Jaar

Vandaag wordt de selectie bekendgemaakt van de eerste ronde van de Leraar van het Jaar-verkiezing 2015. Uit negenhonderd inzendingen zijn ruim veertig docenten gekozen.

Voor de diverse onderwijssectoren – po, vo, so en mbo – heeft de beroepsjury tien docenten geselecteerd die doorgaan naar de eerste ronde. In totaal zijn er dus veertig docenten die meedingen naar de titel.

Ambassadeursrol
De beroepsjury bestaat uit docenten uit de vier sectoren. Zij kiezen niet voor de beste leraar, maar voor de leraar die het beste de ambassadeursrol voor hun sector kan vervullen. De verkiezing Leraar van het Jaar moet tenslotte bijdragen aan een positief imago van het leraarschap en het bespreekbaar maken van de kwaliteit van de beroepsgroep. De leraren van het jaar vervullen een jaar lang de ambassadeursrol binnen hun sector en mogen in die periode hun inspiratie, innovatie en passie delen met hun Nederlandse collega’s.

Film en motivatie
Voor de volgende ronde moeten de veertig docenten een filmpje van zichzelf (laten) maken over een lesdag. Ook moeten ze schriftelijk motiveren waarom zij een jaar lang ambassadeur van hun onderwijssector willen zijn. Naar aanleiding hiervan selecteert de beroepsjury in augustus de laatste drie docenten per sector.

Vakjurydag
Na de zomer neemt een vakjury – bestaande uit onder meer mensen uit de sectorraden en vakbonden – het stokje over van de beroepsjury. De jury nodigt de overgebleven twaalf docenten uit voor de vakjurydag op 21 september. Zij krijgen op die dag een mediatraining en moeten diezelfde dag nog een pitch verzorgen en een interview geven. Aan het eind van die dag beslist de vakjury wie de sectorwinnaars zijn geworden. De winnaars worden pas bekend gemaakt op de Dag van Leraar (begin oktober).

De tien genomineerde mbo-leraren zijn:
• Diederik de Vries (Drenthe College)
• Dineke van der Ven (MBO Utrecht)
• Erwin Brouwer (Koning Willem I College)
• Fatiha Ouled Kali (ID College)
• Jan Bokkes (ROC A12)
• Martijn Laurensen (ROC A12)
• Liesette Roelofs (Graafschap College)
• Ria Stevens (Graafschap College)
• Shamelie Sitaram (ROC Midden Nederland)