Emancipatie van mbo-student mag best wat sneller

COLUMN | Sinds juni dit jaar mag ik me voorstellen als Dennis de Vries, wethouder van onder andere het mbo in Utrecht. Wat een voorrecht dat ik dat mag, en wat een interessante wervelwind zijn deze eerste maanden geweest! In mijn eerste weken stond er al een cameraploeg voor mijn neus voor het eerste nieuwsitem: mbo-studenten waren geweigerd in een Utrechtse kroeg. Wat vond de nieuwe wethouder daarvan? Nou, daar vond ik best veel van.

Discriminatie of het gewoon ‘vergeten’ van mbo-studenten is natuurlijk niet nieuw. Ik ken het al van mijn eigen studietijd. Ik kreeg bijvoorbeeld geen OV-jaarkaart: die was alleen voor ‘echte studenten’ die hbo en wo deden. Gelukkig heb ik fijne ouders die mij konden helpen, maar zo kwam ik al in mijn eerste weken als student in aanraking met de scheefheid die er is tussen het mbo en het hbo en wo. En in de jaren daarna kwam ik dat nog vaker tegen. Zulke ervaringen bevorderen je zelfvertrouwen als student niet. Dat is zonde. Mbo-studenten zijn minstens zo belangrijk als andere studenten. Kijk bijvoorbeeld hoeveel ‘vitale’ beroepen die in coronatijd door moesten gaan worden uitgevoerd door mbo’ers.

Dat ze minstens zo belangrijk zijn zouden ze ook moeten voelen. Daar hoort bij dat ze alle mogelijkheden hebben die voor hbo- en wo-studenten al bij het studentenleven horen. In Utrecht hebben we daar een paar mooie stappen in gezet. Er is een mbo-studentenraad, een mbo-studentenvereniging en mbo’ers mogen sinds deze zomer meedoen met de UITweek, de stadsbrede introductieweek voor studenten. Samen met de mbo-studentenraad maken we steeds meer mogelijk dat je als mbo’er mee mag en kunt doen. Want niemand moet, maar hoe mooi is het dat je net zo veel vrijheid hebt om je studentenleven zo in te richten als alle andere studenten?

Stages

Dat is ook de kern van waar ik me als wethouder voor in ga zetten. Als stadsbestuur hebben we een missie: ongelijk investeren voor gelijke kansen. We gaan extra middelen inzetten om de groepen die wat hulp nodig hebben dezelfde kansen te bieden als alle andere inwoners. Niet iedereen hoeft hetzelfde te zijn. Dat lijkt me ontzettend saai. Maar ik ben wel sterk van mening dat iedereen dezelfde kansen verdient, dezelfde mogelijkheden om te doen en zijn wie je bent.

Als wethouder mbo is mijn volgende doel het tegengaan van stagemarktdiscriminatie. Samen met de Utrechtse mbo-scholen en het bedrijfsleven werken we samen om alle mbo-studenten die stages zoeken een gelijke kans te geven op een mooie, passende stage die hen helpt zich voor te bereiden op het werkende leven. Zo komen we samen een stap dichter bij onze missie: gelijke kansen voor alle mbo-studenten.

Dennis de Vries is wethouder mbo in Utrecht. Hij schrijft twee keer per jaar een column over het wethouderschap mbo in Utrecht. Dit is zijn eerste column voor MBO-today. Wil je graag meer weten, verder praten of heb je een mooi idee? Neem dan contact op met ‘wethouder Dennis’ via dennis.de.vries@utrecht.nl.