Energy College van start

Zeven mbo-scholen uit Noord-Nederland bundelen hun krachten in het Energy College. Het college is bedoeld voor mbo’ers op niveau 3 en 4. In het Energy College gaan leerlingen eerst aan de slag met een theoretische basismodule, om zich vervolgens verder te specialiseren.

Het Energy College is een initiatief van het Friesland College, Nordwin College, ROC Friese Poort, Noorderpoort, Alfa College en Drenthe College. Met het Energy College willen de mbo-scholen jongeren opleiden tot ‘innovatieve energieprofessionals’. De energiebranche in Noord-Nederland is sterk aan het groeien en er is grote vraag naar goed geschoolde vakkrachten. Mbo’ers zijn hierin heel belangrijk, omdat zij ‘doeners’ zijn.

Krapte
Marsha Wagner van de Topsector Energie geeft aan dat de miljarden uit het Energieakkoord zorgen voor meer werkgelegenheid, terwijl de energiesector aan het ontgroenen is. Dit kan volgens haar tot krapte leiden. ‘De industrie staat voor het besparen van energie te springen om technici. In de ict-sector, met de energiesector als belangrijk toepassingsgebied, is er sprake van een groeiende mismatch tussen wat ict’ers kunnen en waar nu behoefte aan is. Ict-bedrijven hebben vooral ontwikkelaars nodig, maar die zijn moeilijk te vinden.’

Werkleerplekken
Het Energy College is er voor aankomende mbo-studenten, zij-instromers, bedrijven en onderwijsinstellingen. De basismodule van het Energy College bestaat uit twintig lesuren. Na deze module specialiseert de student zich verder in een specifiek energiethema, zoals offshore windenergie, automotive of smart grids. Dit doet hij of zij op een werkleerplek, waar de praktijk geleerd wordt. Hiervoor werkt het Energy College nauw samen met het bedrijfsleven.