EP Nuffic ondersteunt mbo-scholen bij internationalisering

Het EP-Nuffic – vooral actief in het hoger onderwijs – gaat nu ook het mbo ondersteunen bij het ontwikkelen van beleid op het gebied van internationalisering. De ondersteuning is primair gericht op scholen en wordt in nauw overleg met de MBO Raad ingevuld. OCW financiert de ondersteuning en trekt daarvoor jaarlijks maximaal 500.000 euro uit.

Programmalijnen
De afgelopen maanden voerde de MBO Raad veelvuldig overleg met EP Nuffic over de programmalijnen en het plan van aanpak om de ondersteuning vorm te geven. Het gaat om vijf programmalijnen:
1. Bevorderen van uitgaande mobiliteit
2. Bevorderen van inkomende mobiliteit
3. Wegnemen van belemmeringen voor mobiliteit (‘mobstacles’)
4. Ontwikkelen en verspreiden van expertise op het gebied van internationalisering in het mbo
5. Promoten van het Nederlandse mbo in het buitenland via geselecteerde Neso-kantoren

Veldverkenning
In de volgende fase start EP-Nuffic met een veldverkenning om zo goed mogelijk aan te sluiten bij de concrete vragen van scholen. Dat gaat onder meer via bezoek aan individuele scholen en een rondetafelbijeenkomst voor bestuurders en medewerkers. Na de inventarisatie ontwikkelt EP-Nuffic een zo gericht mogelijk dienstenpakket. Belangrijke criteria hierbij zijn dat de dienstverlening duidelijke toegevoegde waarde heeft voor de sector en complementair is aan het dienstenpakket dat andere organisaties zoals Cinop en SBB aanbieden.