Europees project voor ondernemerschap in het mbo

In het door de Europese Commissie gefinancierde Edison-project leren mbo-docenten hoe zij ondernemerschap bij studenten extra kunnen stimuleren.

Edison is een Leonardo da Vinci-project voor overdracht van innovatie en wordt gefinancierd door de Europese Commissie. Het is een samenwerkingsverband tussen verschillende organisaties in heel Europa die het ondernemerschap in het beroepsonderwijs willen inbedden. Hiervoor zoekt het samenwerkingsverband manieren om docenten in het beroepsonderwijs te onderwijzen in het lesgeven in ondernemerschap en dit ook te stimuleren bij hun leerlingen.

Integratie
De organisatie maakt gebruik van succesvolle ervaringen uit Spanje en Oostenrijk op het gebied van ondernemend onderwijs. Ook is er speciale aandacht voor de integratie van taal in de vakinhoudelijke lessen en op de werkplek. Met de methode Content and Language Integrated Learning moet dit vorm gaan krijgen.

Interactief lesprogramma
In Nederland hebben de MBO Raad, SLO en het Alfa-college, samen met een aantal buitenlandse partners, een interactief lesprogramma ontwikkeld. In een driedaagse training gaan mbo-docenten met het Edison-lesmateriaal aan de slag. Docenten van scholen die aangesloten zijn bij de MBO Raad, kunnen hieraan deelnemen. De training bestaat uit vier modules waarmee docenten het digitale lesmateriaal zelfstandig kunnen doorlopen.

Meer weten?
De driedaagse training vindt plaats in Zwolle op woensdag 27 en donderdag 28 januari. Op donderdag 18 februari is er een terugkomdag. Interesse? Meld je aan via trainer Immo Dijkma: immodijkma@gmail.com.