‘Excellent vakmanschap een podium geven’

Herman Zwakenberg is binnen het Deltion College onder meer verantwoordelijk voor internationalisering en vakwedstrijden. Hoe kijkt hij aan tegen het belang van vakwedstrijden?

‘In 2014 heeft Deltion de ambitie vastgelegd om meer met vakwedstrijden te doen. Sindsdien hebben vakwedstrijden een steeds grotere plek binnen de school gekregen. Het eerste jaar deden 12 opleidingen mee, inmiddels 47. Ik verwacht dat de laatste twee opleidingen volgend jaar ook aansluiten. De ontwikkeling gaat hard. De aandacht voor excellent vakmanschap in de kwalititeitsafspraken is zeker een stimulans geweest.’

Zichtbaarheid
Volgens Zwakenberg zijn draagvlak en zichtbaarheid belangrijke succesfactoren. ‘Draagvlak voor vakwedstrijden in alle schoolgeledingen is cruciaal. En zichtbaarheid is weer heel belangrijk voor dat draagvlak. We hadden in april een innovatiedag met presentaties en workshops. Daar stonden de 23 studenten op het podium die in de prijzen zijn gevallen bij de nationale wedstrijden in maart. Collega’s zien het enthousiasme van de studenten en dat stimuleert hen ook weer. Die zichtbaarheid verlenen we ook met onze Walk of Fame: op grote billboards in onze gebouwen zijn prijswinnaars te zien.’

Ondersteunen en investeren
‘We ondersteunen studenten in de voorbereiding op wedstrijden en investeren erin. Bij de nationale finales in Zwolle sliepen de studenten bijvoorbeeld in de buurt van de IJsselhalen. Dan hoeven ze op de wedstrijddag niet ver te reizen en kunnen ze hun ervaringen met elkaar delen. Maar we stimuleren ook dat jongeren zich binnen hun leerbedrijf kunnen voorbereiden op de wedstrijden. Ook die bedrijven zijn enthousiast en dragen bij. Daarmee laten ze op hun beurt zien dat ze investeren in jongeren. Het is voor werkgevers belangrijk om onderscheidend te zijn.’

Voordelen
De voordelen van vakwedstrijden zijn voor Zwakenberg duidelijk. ‘Voor studenten staat het goed op hun cv. Ze stromen ook makkelijker door naar het hoger onderwijs.’ Maar ook voor de school zijn er pluspunten. ‘Jongeren die goed presteren zijn een uithangbord voor de school. Collega’s die jureren tijdens wedstrijden halen inzichten op. Door het zien van de opdrachten maar ook door te praten met collega’s doen ze nieuwe ideeën op om de opleiding te verbeteren.’

Meer opleidingen
‘Ik wil scholen vooral meegeven dat het goed is om interne vakwedstrijden te organiseren. Zo leren studenten om onder spanning te werken. Daar leggen ze de basis voor finalewedstrijden, maar ook voor hun carrière. Ik hoop echt dat zoveel mogelijk opleidingen meedoen. Daarmee stijgt het niveau van de vakwedstrijden verder. Het is ook verstandig om mee te doen. Want als school laat je zien dat je investeert in kwaliteit; dat je goede mensen wil opleiden en trots bent op hun prestaties. Je geeft excellent vakmanschap letterlijk een podium.’