Experiment gecombineerde leerweg

Vanaf komend schooljaar kunnen mbo-scholen opleidingen in een gecombineerde leerweg aanbieden. Het eerste deel van de opleiding vindt plaats op school, het tweede deel bij een leerbedrijf.

Het is de bedoeling dat scholen met de gecombineerde leerweg het beste van twee werelden kunnen combineren. De leerling werkt in het eerste deel van de opleiding intensief binnen de school aan kennis en vaardigheden. In het tweede deel van de opleiding gaat de leerling werken bij een leerbedrijf. Deze nieuwe samenwerkingsvorm moet leiden tot een nog betere afstemming tussen onderwijs en bedrijfsleven.

Aanvraag

Scholen kunnen jaarlijks een aanvraag indienen voor een ‘beroepsopleiding bol-bbl’. Dit moet normaal gesproken gebeuren voor 15 januari. Voor het schooljaar 2015/2016 moet deze aanvraag uiterlijk 15 mei zijn ingediend. Een besluit volgt dan uiterlijk 31 juli 2015.

Experiment

Omdat het bij de gecombineerde leerweg feitelijk om een stelselwijziging gaat, is er sprake van een tijdelijk experiment van maximaal zes jaar. Na afloop van het experiment wordt bepaald of de gecombineerde leerweg bol-bbl een ‘blijvertje’ moet worden naast de reguliere bol- en bbl-opleiding.

Meer informatie: klik hier.