‘Extra aandacht nodig voor entree-leerlingen’

De mbo-scholen blijven tot tenminste 28 april in aangepaste vorm onderwijs aanbieden. Extra aandacht voor leerlingen in de entreeopleiding is belangrijk, aldus Frank van Hout van de MBO Raad.

Het kabinetsbesluit om alle beperkende maatregelen in Nederland tot in ieder geval 28 april te verlengen betekent in de praktijk dat scholen op z’n vroegst vanaf woensdag 6 mei – na de meivakantie – weer regulier onderwijs kunnen aanbieden. Maar veel scholen houden ook rekening met een verlenging van de maatregelen tot 1 juni.

Helderheid

Volgens Frank van Hout, waarnemend voorzitter van de MBO Raad, is het goed dat er voor de scholen helderheid is: ‘Dat is belangrijk om ook de komende periode onderwijs te kunnen aanbieden.’ Van Hout wijst erop dat scholen hun best doen om studenten zo goed mogelijk betrokken te houden. Dat is volgens Van Hout in het bijzonder belangrijk voor de studenten in de entreeopleiding: ‘Studenten in de Entree-opleidingen willen we extra aandacht geven om te zorgen dat ook zij het slot van dit studiejaar meemaken en we ze volgend jaar ook weer terugzien.”

Kwetsbare jongeren

Volgens Van Hout is het extra belangrijk om de kwetsbare jongeren goed in beeld te houden: ‘Alle deskundigen zijn het erover eens dat de coronacrisis een stevige invloed gaat hebben op de economie en dus op de arbeidsmarkt. We zien dat het in de huidige omstandigheden al lastig is om studenten stage te laten lopen. En dat veel bedrijven, dus ook leerbedrijven, in de overlevingsstand staan. Dat heeft natuurlijk invloed op de mogelijkheden om arbeidsmarktgericht op te leiden. De huidige crisis heeft als risico dat juist de groep jongeren die meer begeleiding nodig hebben uit beeld verdwijnen. Dat willen we voorkomen. Vandaar dat de scholen de aandacht niet alleen richten op continuering van afstandsleren en examineren, maar ook op deze groep kwetsbare jongeren.’