Extra financiële ondersteuning voor scholen

Het kabinet trekt 210 miljoen euro uit voor extra hulp aan basisscholen, middelbare scholen en mbo-instellingen. Met het geld kunnen scholen extra personeel inzetten, niet alleen voor onderwijs maar ook voor schoonmaken en handhaving.

Het blijven verzorgen van onderwijs stelt scholen voor grote uitdagingen. De werkdruk onder docenten neemt toe. In het mbo zal het volledige studiejaar in het teken blijven staan van corona. Om scholen hierbij te ondersteunen stelt het kabinet extra financiële middelen ter beschikking. In totaal gaat het om een bedrag van 210 miljoen euro. ‘Met dit geld willen we proberen verlichting te bieden in de klas,’ zegt minister Arie Slob.

Extra personeel

Mbo-scholen kunnen het geld onder ander inzetten voor extra personeel. Minister Van Engelshoven: ‘We zien dat de werkdruk van het personeel in het mbo de afgelopen maanden hoog is opgelopen. Het onderwijs in het mbo gaat zoveel mogelijk fysiek door, maar de anderhalve meter moet daarbij in acht genomen worden, waardoor er meer lessen gegeven moeten worden om alle studenten goed les te geven. Met deze financiële ondersteuning maken we het voor mbo-scholen mogelijk om extra personeel in te kunnen zetten en verlichten we de werkdruk.’

Schoonmaak

Scholen kunnen het geld ook inzetten voor andere werkzaamheden, bijvoorbeeld op het gebied van schoonmaak en handhaving. In een brief aan de Tweede Kamer benadrukken de ministers van Onderwijs dat het cruciaal is dat de basisregels goed worden nageleefd op en rond de scholen: ‘Goede naleving van de maatregelen is verreweg de beste manier om het aantal besmettingen terug te dringen.’ De extra middelen kunnen scholen dus ook hiervoor inzetten.

Regionaal

De subsidieregeling mikt op een regionale aanpak, omdat het inhuren van extra tijdelijk personeel het beste regionaal kan gebeuren. Schoolbesturen in het mbo kunnen ook zelfstandig een aanvraag doen, omdat mbo-scholen vaak al een regionaal karakter hebben. De middelen komen in januari 2021 beschikbaar. Schoolbesturen worden zo snel mogelijk over de spelregels geïnformeerd.

Lees hier de brief van de ministers van Onderwijs over de subsidieregeling

Lees ook: Corona zorgt voor blijvende verandering onderwijs