Extra geld voor betere doorstroom naar hbo

Minister Bussemaker maakt € 7,5 miljoen vrij voor plannen die de overgang tussen mbo en hbo verbeteren. Studenten mogen zelf voorstellen ontwikkelen.

De overgang van mbo naar hbo is voor veel studenten een grote stap. Op dit moment valt maar liefst 40% van de mbo-doorstromers in het eerste jaar van de hbo-studie uit. Ongeveer de helft hiervan verdwijnt uit het hbo, de andere helft kiest voor een andere hbo-opleiding. In regio’s waar mbo en hbo nauw samenwerken zijn de uitvalcijfers lager.

Plannen
Om de overgang naar het hbo makkelijker te maken investeert Bussemaker € 7,5 miljoen. Het is de bedoeling dat naast de scholen ook studenten plannen ontwikkelen voor een betere overgang tussen mbo en hbo. Minister Bussemaker: ‘Studenten weten zelf het beste wat ze nodig hebben om de overstap naar het hbo goed te maken en waar het soms nog aan schort. Dit kan persoonlijke begeleiding zijn, het gevoel ‘welkom’ te zijn, specifieke studievaardigheden en docenten en begeleiders met tijd en aandacht. Ik verwacht innovatieve, creatieve plannen van de studenten waardoor we de stap tussen mbo en hbo kunnen verkleinen.’

Scholen
De studenten worden begeleid door studenten die de overstap eerder hebben gemaakt en zullen zelf hun projectplan aan de minister presenteren. Minister Bussemaker stelt de helft van het budget beschikbaar voor plannen die de studenten zelf maken. De andere helft van het budget is bedoeld voor plannen van de scholen zelf.

Selectie
Om de toegankelijkheid van het hoger onderwijs verder te verbeteren wordt de eigen bijdrage die scholen vragen voor deelnamen aan een selectieprocedure afgeschaft. Iedereen kan, vanaf studiejaar 2017/2018, gratis deelnemen aan selecties bij bijvoorbeeld hotelscholen of kunstopleidingen. Bussemaker: ‘Ik wil voorkomen dat er onnodige financiële belemmeringen zijn die de studiekeuze beïnvloeden, waardoor getalenteerde kandidaten niet aan een opleiding beginnen. Daarom sta ik niet langer meer toe dat selecterende opleidingen een eigen bijdrage vragen van kandidaten.’

Op dit moment vragen instellingen in bepaalde gevallen een eigen bijdrage aan studenten voor selectiekosten. Het gaat dan gemiddeld om bedragen tussen de €30 en €80, maar de gevraagde bedragen kunnen oplopen tot €150 voor een selectiedag en zelfs €225 voor een meerdaagse selectie. Daar maakt Bussemaker nu een einde aan. Een aantal instellingen met selectie zal worden gecompenseerd.

Lees ook: Doorstroom mbo naar hbo gaat op en neer