Extra middelen voor subsidie Praktijkleren

Om voldoende leerbanen te behouden stelt het ministerie van Onderwijs extra middelen beschikbaar voor de subsidie Praktijkleren. Het extra geld is alleen beschikbaar voor de sectoren die extra getroffen worden door de coronacrisis.

In de studiejaren 2020-2021 en 2021-2022 stelt minister Ingrid van Engelshoven twee keer ongeveer 10,5 miljoen euro beschikbaar voor een verhoging van de subsidie Praktijkleren. Het wordt hiervoor voor werkgevers aantrekkelijker om bbl-plekken (leerbanen) aan te bieden. Met het geld krijgen de werkgevers een extra subsidie, bovenop de normale subsidie van € 2.700 per leerbaan.

Criteria

De impuls is beschikbaar voor sectoren die duidelijk in de problemen zijn gekomen door de coronacrisis. Bij de selectie van sectoren zijn de volgende criteria gehanteerd:
– de arbeidsmarktperspectieven voor mbo’ers moeten goed zijn
– de sector is conjunctuurgevoelig of er komen veel contactberoepen voor
– de sector wordt voornamelijk privaat gefinancierd
Het gaat bijvoorbeeld om sectoren als de schoonmaak, transport, detailhandel en meubelmakers. De sectoren landbouw, horeca en recreatie vallen buiten de selectie omdat er voor deze sectoren al eerder € 10,6 miljoen beschikbaar was gesteld is voor verhoging van de subsidie praktijkleren.

Terugwerkende kracht

De wijziging van de huidige regeling praktijkleren wordt begin 2021 gepubliceerd en wordt met terugwerkende kracht toegekend.

Lees hier de Kamerbrief over de impuls voor de subsidie Praktijkleren