Feiten, cijfers en trends mbo-beroepen

SBB heeft voor acht sectoren rapportages met feiten, cijfers en trends voor beroepen op mbo-niveau gepubliceerd. Op basis hiervan kunnen onderwijs en bedrijfsleven op landelijk, regionaal en sectoraal niveau afspraken te maken.

Binnen SBB werken beroepsonderwijs en bedrijfsleven samen om studenten de beste praktijkopleiding te geven met uitzicht op een baan. Bedrijven krijgen zo steeds de vakmensen die ze nodig hebben. Dat gebeurt voor acht sectoren: techniek, transport, zorg, handel, ICT, voedsel, zakelijke dienstverlening en specialistisch vakmanschap. Voor elk van deze sectoren heeft SBB een aparte sectorkamer. Elke sectorkamer maakt sectorspecifieke afspraken over de uitvoering van de wettelijke taken, zoals het ontwikkelen en onderhouden van de kwalificatiestructuur, de zorg voor voldoende en kwalitatief goede leerbedrijven (en leerbanen) en het ontwikkelen van arbeidsmarkt-, beroepspraktijkvorming- en doelmatigheidsinformatie.

Landelijke,regionale en sectorale afspraken
In acht rapportages presenteert SBB de feiten, cijfers en trends. De rapportages geven informatie die nu en in de komende jaren voor beroepen op mbo-niveau van belang is. Bijvoorbeeld een overzicht van actieve leerbedrijven, de ontwikkeling van vacatures, trends in bevolkingssamenstelling en technologische ontwikkelingen. De informatie helpt bedrijfsleven en onderwijs om op landelijk, regionaal en sectoraal niveau afspraken te maken.

Wil je een of meerdere sectorkamerrapportages downloaden? Klik dan hier.