Filosofische vragen tijdens mbo-diner

‘Wie ben ik en wat wil ik?’ Dit soort filosofische vragen kregen de deelnemers aan het feestelijke mbo-diner voorgeschoteld.

Het mbo-diner, traditioneel georganiseerd aan de start van het nieuwe schooljaar, stond deze editie in het teken van loopbaanoriëntatie en –begeleiding. Filosoof en publicist Jos Kessels leidde de avond in met de boodschap dat iedereen die ‘het goede leven’ wil leiden, dient te beginnen met grondig zelfonderzoek. Minister van Onderwijs Jet Bussemaker benadrukte in haar speech de verantwoordelijkheid van scholen. Zij moeten leerlingen goed ondersteunen bij hun loopbaanoriëntatie. Begeleiding bij de beroepskeuze is volgens haar ‘zeker in het mbo’ onontbeerlijk: ‘Loopbaanoriëntatie en -begeleiding moet integraal onderdeel van de mbo-opleiding zijn.’

Studiebijsluiter
Volgens Bussemaker kan het instrument ‘studiebijsluiter’ nuttige diensten leveren bij loopbaanoriëntatie. Zo’n bijsluiter informeert studenten bijvoorbeeld over studietevredenheid, kansen op de arbeidsmarkt en startsalaris. Hoewel volgens de officiële cijfers al zo’n veertig van de zeventig scholen aan de slag zijn met de studiebijsluiter, was er onder de aanwezigen in de zaal nog wel enige aarzeling te bespeuren.

Kijk voor meer informatie op de site van de S-BB.
En op de site van JOB.