FNV Jong wil numerus fixus voor mbo-opleidingen

FNV Jong pleit voor het invoeren van een numerus fixus voor mbo-opleidingen met een slechte baankans. ‘We moeten jongeren niet opleiden voor de kaartenbak van UWV’, aldus Marjelle Boorsma van FNV Jong.

FNV Jong reageert hiermee op onderzoek van Samenwerkingsorganisatie Beroepsonderwijs en Bedrijfsleven (SBB) en UWV, waaruit blijkt dat de vraag naar jongeren met een mbo-opleiding groot is. Volgens Marjelle Boorsma van FNV Jong kiezen te veel jongeren voor opleidingen met weinig baankansen. ‘Wij pleiten voor een numerus fixus op opleidingen waarvan we weten dat er weinig werk in te vinden is. We willen jongeren namelijk niet opleiden voor de kaartenbak van UWV. Jongeren moeten al op de middelbare school goed voorgelicht worden over hun baankansen bij het kiezen van een opleiding’, zegt Boorsma.

ING
Onlangs pleitte ook de ING voor de invoering van een numerus fixus voor mbo-opleidingen waarvan het diploma een lage kans op een baan biedt. Op die manier zouden jongeren gestimuleerd moeten worden voor meer kansrijke opleidingen te kiezen.

Leerbanen
FNV Jong maakt zich ook zorgen over een gebrek aan leerbanen. ‘Ondanks de vraag zien we dat er te weinig bbl’ers opgeleid worden door een gesprek aan leerwerkplekken. Op het moment dat het slecht gaat met de economie durven bedrijven hen niet meer op te leiden, en voor scholen is het voordeliger om een BOL-variant van de opleiding aan te bieden. En dat terwijl bbl’ers sneller een baan vinden! Bovendien stromen zij sneller door naar een échte baan bij de werkgever waar ze opgeleid zijn, juist vanwege die praktijkervaring. Het bedrijfsleven klaagt over een tekort aan vakkrachten, maar mag volgens mij de hand in eigen boezem steken. Er moeten gewoon meer leerwerkplekken aangeboden worden.’

Lees ook: ING: ‘Meer jongeren moeten voor techniek kiezen’