Forum Beroepsonderwijs denkt na over toekomst mbo

Er wordt momenteel veel nagedacht over de toekomst van het mbo. Naast de visie van minister Bussemaker (‘Ruim baan voor vakmanschap’) loopt al enige tijd het project MBO2025 van de MBO Raad. De nieuwste loot aan deze stam: het ‘Forum Beroepsonderwijs’.

Het Forum Beroepsonderwijs is een initiatief van onder andere het Platform Bèta Techniek, het Rathenau Instituut en de Nationale Denktank. In vijf bijeenkomsten stelt het platform actuele dilemma’s binnen het mbo aan de orde. Centrale vraag, aldus het Forum: “Hoe kan het beroepsonderwijs zich in de volle breedte toekomstbestendig ontwikkelen?”

Richtinggevende principes
Het Forum wil niet tot een alomvattend model voor toekomstbestendig beroepsonderwijs komen. Tijdens de bijeenkomsten zijn de deelnemers op zoek naar ‘een aantal richtinggevende principes’. De resultaten moeten een bijdrage leveren aan de lopende discussie over toekomstbestendig beroepsonderwijs. Het Forum richt zich daarbij nadrukkelijk op een nieuw kabinet.

Nieuwe agenda
Het Forum Beroepsonderwijs bestaat uit betrokken mensen uit en rond de scholen die op persoonlijke titel een bijdrage willen leveren aan een nieuwe agenda voor ‘toekomstbestendig beroepsonderwijs’. Het gaat om docenten en schoolbestuurders, maar ook om mensen uit het bedrijfsleven, het middenveld en de wetenschap. Tot de zogenaamde kopgroep van het Forum behoren onder anderen Jeroen van der Veer (voormalig topman Shell), Harry Starren (voormalig directeur De Baak) en socioloog Jos de Jonge (Rathenau Instituut).

Op 28 april vindt de volgende bijeenkomst van het Forum Beroepsonderwijs plaats bij het ROC Midden Nederland. Thema is de veranderende arbeidsmarkt. Klik hier voor meer informatie.