Frans Leijnse voorzitter commissie macrodoelmatigheid

Frans Leijnse is benoemd tot voorzitter van de nieuwe commissie macrodoelmatigheid. De commissie komt in actie als scholen onderling geen overeenstemming bereiken over het onderwijsaanbod.

De wet Macrodoelmatigheid in het beroepsonderwijs wet wil de aansluiting van het mbo op de arbeidsmarkt verbeteren. Onderdeel daarvan is een doelmatige spreiding van mbo-opleidingen. De verantwoordelijkheid hiervoor wordt primair bij scholen en het (regionale) bedrijfsleven gelegd. Als partijen hun verantwoordelijkheid niet nemen kan de minister echter ingrijpen. Op dat moment komt de commissie macrodoelmatigheid in actie.

Leden
Naast voorzitter Leijnse bestaat de commissie uit vier leden. Twee van hen zijn voorgedragen door SBB, onder wie Max Hoefeijzers, voormalig bestuurder van het Da Vinci College. Tot de twee leden die zijn voorgedragen door het ministerie van OCW behoort Marc Vermeulen, hoogleraar onderwijssociologie in Tilburg.

Klik hier voor het officiële instellingsbesluit.