Friesland College leidt verpleegkundigen op in de praktijk

Friesland college gaat in samenwerking met NHL Hogeschool en Medisch Centrum Leeuwarden de verpleegkundeopleiding vernieuwen. De drie partijen hebben daartoe een convenant ondertekend. Doel is om in de toekomst verpleegkundigen vrijwel volledig in de praktijk op te leiden.

Volgens Friesland College en de andere partijen is dit de oplossing om studenten van de nieuwste kennis te voorzien. In een snel veranderend zorglandschap zijn juiste vaardigheden belangrijk, maar de kennis die studenten momenteel opdoen tijdens colleges is te snel verouderd. De nieuwe praktijkroute verplaatst het leren van de collegezalen naar de praktijk in het MCL.

Niet bij te houden
Jelle Prins, directielid en decaan MCL Academie, zegt hierover: ‘Ook als studenten zijn afgestudeerd volgens het laatste curriculum, is er in die vier studiejaren alweer veel veranderd. De praktijkroute is hierop het passende antwoord. Zorginnovaties worden direct in de studie opgenomen, zo snel als ze in de praktijk op de werkvloer worden toegepast. Alleen wanneer we op deze manier proactief en wendbaar zijn, kunnen we toekomstbestendige verpleegkundigen opleiden.’

Leren op de werkvloer
Het samenwerkingsinitiatief is al jaren in ontwikkeling. Afgelopen twee jaar is de nieuwe vorm van onderwijs door Friesland College getest in de ouderenzorg en sinds juli 2016 is er ook een proef gestart in het MCL. Per 1 september aanstaande volgen de studenten van de NHL Hogeschool. In het convenant staat dat alle studenten verpleegkunde, op alle niveaus, vanaf dag één van het tweede studiejaar alleen nog in de praktijk leren. Hierbij krijgen de studenten één op één begeleiding van een ervaren verpleegkundige en zijn er coaches van beide opleidingen aanwezig in het MCL. Demissionair minister Schippers (VWS) zegt blij te zijn met het initiatief.