Geen aparte vakinstelling voor kleine, unieke opleidingen

Er komt geen aparte vakinstelling voor kleine, unieke opleidingen. Minister Bussemaker lanceert wel maatregelen om deze opleidingen in Nederland te behouden.

Er werd al enige tijd naar uitgezien, het advies van Marco Florijn over de haalbaarheid van een aparte vakinstelling voor kleinschalige, specialistische beroepsopleidingen. Denk aan de pianotechnicus, de glazenier of worstenmaker. Het advies ‘Oog voor ambacht’ is vlak voor 1 maart uitgekomen. Florijn pleit inderdaad voor de oprichting van een aparte vakinstelling, niet zozeer als gebouw als wel als netwerkorganisatie. Deze nieuwe organisatie zou als ‘last resort’ moeten functioneren voor bedreigde instellingen. Hoofdtaak van de nieuwe instelling zou volgens Florijn moeten zijn het onderbrengen van bedreigde opleidingen bij de meest geschikte mbo-instelling of eventueel zelfs een bedrijf.

Licentie
Minister Bussemaker kiest echter voor een andere aanpak om de kleine opleidingen te behouden. Als de laatste instelling besluit te stoppen met een kleine, unieke opleiding kan de minister een licentie toekennen aan een mbo-instelling om de opleiding aan te bieden. In combinatie met een eventuele ophoging van de prijsfactor, moet zo’n instelling in staat zijn de opleiding te verzorgen.

Expertisepunt
Onderdeel van de aanpak is ook de creatie van een apart loket- en expertisepunt, waar betrokkenen terecht kunnen als een opleiding in de knel komt. De minister vraagt aan SBB om een voorstel uit te werken voor zo’n expertisepunt. Een aparte vakinstelling of een regieorgaan voor unieke opleidingen is volgens minister Bussemaker financieel niet haalbaar. Zij vindt het verstandiger de kleine opleidingen binnen grotere instellingen een plek te geven.

Lees hier de reactie van minister Bussemaker op het advies van Florijn.