Geen mbo-colleges in Rotterdam

Het Albeda College en Zadkine gaan niet fuseren. De vorming van zelfstandige mbo-colleges is van de baan.

Volgens Zadkine is er onvoldoende basis om in samenwerking met het Albeda College te komen tot zelfstandige mbo-colleges. De Ondernemingsraad van Albeda zou dwars liggen. Ook het vertrek van bestuurders bij het Albeda-college (Anja van Gorsel en Renata Voss) zou de samenwerking bemoeilijken. Zadkine heeft daarom besloten de samenwerking stop te zetten. De beide Rotterdamse mbo-scholen hebben zo’n 2,5 jaar overlegd over meer samenwerking. Volgens het oorspronkelijke plan zouden in Rotterdam ongeveer tien zelfstandige mbo-colleges moeten komen. De beide scholen zouden fuseren en zich vervolgens opsplitsen in sectorale colleges.

Techniek
Volgens Zadkine moet de samenwerking voor de techniek- en de entreeopleidingen wel een vervolg krijgen. Het realiseren van een gezamenlijke mbo-school voor techniek blijft dus overeind. Dat geldt ook voor de afstemming van het onderwijsaanbod en ICT. Daarover wil de Rotterdamse mbo-instelling het gesprek met het Albeda College, het ministerie van OCW en de gemeente Rotterdam voortzetten. De komende weken moet duidelijk worden hoe deze samenwerking vorm kan krijgen.

Zwarte cijfers
Ondertussen gaat het financieel goed met Zadkine. Voor het tweede achtereenvolgende jaar schrijft de school zwarte cijfers. Financieel directeur Henk Slagt: ‘We zijn verheugd dat onze strategie de afgelopen twee jaar goed heeft gewerkt: samen met de collega’s werken aan goed onderwijs in combinatie met een efficiënter gebruik van onze schoolgebouwen en investeren in moderne ICT-middelen en toepassingen. De kern van het succes bij Zadkine is, dat we allemaal wisten dat Zadkine met dit plan een betere school zou worden.’ Het verscherpte financiële toezicht van de onderwijsinspectie waar Zadkine mee te maken had, werd vorig jaar al beëindigd.