Geen recht op stagevergoeding voor mbo-studenten

Het voorstel van GroenLinks om leerbedrijven te verplichten een vergoeding te geven aan mbo-stagiaires, heeft geen steun in de Tweede Kamer gekregen. Een nipte meerderheid van 76 tegen 74 Kamerleden stemde tegen het voorstel.

In het debat over het wetsvoorstel over de versterking van de positie van mbo-studenten deed GroenLinks het voorstel om leerbedrijven te verplichten een passende stagevergoeding te betalen aan mbo-stagiaires. De vergoeding zou volgens woordvoerder Niels van den Berge ten minste de noodzakelijk te maken onkosten moeten dekken. In zijn toelichting betoogde Van den Berge dat sommige leerbedrijven zich er makkelijk van af maken en misbruik maken van de inzet van mbo-studenten.

Erkenning

Volgens het amendement zouden alle leerbedrijven verplicht worden om het beleid rond stagevergoedingen schriftelijk vast te leggen. In dat beleid zou dan moeten zijn opgenomen dat het leerbedrijf minimaal de onkosten die de student maakt vergoedt. SBB, de organisatie die leerbedrijven werft en erkent, zou moeten controleren of een leerbedrijf de regels naleeft. Bedrijven die geen passende stagevergoeding geven, zouden hun erkenning als leerbedrijf moeten verliezen.

Bezwaren

In het debat maakte Kamerlid Bart Smals (VVD) bezwaar tegen het voorstel van GroenLinks. Hij benadrukte het principiële verschil tussen een arbeidsrelatie en een stage. Desondanks leek het amendement van GroenLinks op veel steun te kunnen rekenen. Minister Van Engelshoven omarmde het voorstel: ‘Het lijkt mij goed dat we dat recht voor studenten vastleggen.’ Diverse media meldden dan ook al dat stagevergoedingen voor mbo-studenten voortaan verplicht zouden zijn. Bij de stemming over het amendement afgelopen dinsdag bleek echter een nipte meerderheid het voorstel niet te steunen. De meerderheid van 76 stemmen bestond uit de coalitiefracties VVD, CDA en CU en de PVV.

Koudwatervrees

GroenLinks-woordvoerder Niels van den Berge was verrast over de uitslag van de stemming: ‘Ik had goede hoop dat de Kamer het voorstel zou steunen. Zelfs de minister was enthousiast!’ Van den Berge denkt dat de tegenstemmers koudwatervrees kregen: ‘Misschien waren partijen bang dat werkgevers minder stageplekken zouden aanbieden. Ik denk dat dat wel meevalt.’ Bart Smals (VVD) ziet dat echter anders: ‘Het aantal stageplaatsen is een voortdurende zorg. Als we bedrijven meer verplichtingen opleggen, lopen we het risico goedwillende stageverleners af te schrikken.’ Volgens Smals, die zelf als apotheker ervaring heeft met het aanbieden van stageplekken, is een stageplaats voor een werkgever niet kosteloos. ‘De stageverlener moet bijvoorbeeld een collega vrijmaken voor de begeleiding.’

Van den Berge geeft nog niet op: ‘De strijd is nog niet gestreden. Ik ga gesprekken voeren met SBB en werkgevers. Een eerlijke stagevergoeding is een belangrijk teken van waardering voor de mbo-student.’

Lees hier het amendement over een recht op stagevergoeding

Lees ook JOB brengt stagewijzer voor jongeren uit