Gemeente Leiden wil meer waardering voor het mbo

Leiden profileert zich al langer als kennisstad. Volgens wethouder Fleur Spijker (D66) is het mbo een onmisbare schakel binnen het netwerk van kennis en onderwijs.

Dat is te lezen in een ‘pijlerplan’ dat de gemeente Leiden heeft opgesteld. De notitie ‘Het mbo: onmisbare schakel in Leiden kennisstad’ beschrijft op welke manier de gemeente de positie van het mbo wil versterken. De aanpak heeft drie pijlers: een gelijke positie en waardering voor het mbo, een betere aansluiting tussen onderwijs en arbeidsmarkt en meer aandacht voor studentenwelzijn.

Waardering

Hoewel het mbo een belangrijke partner in Leiden is, krijgt de sector vaak nog niet de waardering die hierbij hoort. Daarom wil de gemeente op allerlei manieren uitdragen dat het mbo een gelijkwaardige positie heeft in onderwijs, onderzoek en arbeidsmarkt. ‘We kunnen niet zonder mbo-studenten. Ze maken Leiden als kennisstad af’, zegt wethouder Fleur Spijker. Met de nieuwe aanpak hoopt ze te bereiken dat mbo-studenten zich meer gewaardeerd gaan voelen dan nu vaak het geval is.

Waaier

Leiden omarmt de waaiergedachte van Robbert Dijkgraaf. Het is niet goed om te denken in termen van hoger en lager onderwijs. De praktische opleidingen die het mbo aanbiedt, zijn niet minder waard dan de theoretische opleidingen van de universiteit. De gemeente wil dan ook het eigen taalgebruik aanpassen. Fleur Spijker: ‘Het is niet voor iedereen beter om naar de universiteit te gaan. Soms past een opleiding voor een praktisch beroep gewoon beter bij iemand. Dat heeft niks met hoger of lager onderwijs te maken. Die termen gaan we dan ook niet meer gebruiken.’

Arbeidsmarkt

Om de aansluiting tussen onderwijs en arbeidsmarkt te verbeteren wil de gemeente Leiden zelf meer stageplekken voor mbo-studenten aanbieden. Ook wil de gemeente de samenwerking met het Leiden Bio Science Park versterken. Binnen dit cluster bestaat een grote behoefte aan mbo-geschoolde arbeidskrachten. Via een ‘matchingstafel’ wil de gemeente jongeren helpen bij het vinden van een geschikte (leer)baan.

Welzijn

De derde pijler van het plan heeft betrekking op het studentenwelzijn. In Leiden werd al in 2022 een Verklaring Studentenwelzijn opgesteld, mede naar aanleiding van de coronamaatregelen. De Leidse mbo-scholen (mboRijnland, de Instrumentenmakersschool en ROC Mondriaan) participeren in deze aanpak. Onderdeel van deze aanpak is ook een oriëntatiejaar voor jongeren die nog niet weten welke opleiding ze willen gaan volgen. Dit M-jaar wordt in het studiejaar 2023-2024 voor het eerst in Leiden aangeboden.

Lees ook: Leiden: ook mbo-studenten welkom bij introductie