Gezocht: een gedreven practor rekenen mbo

Voor het op te richten Rekenpractoraat wordt een gedreven onderzoeker gezocht die theorie en praktijk rond het rekenonderwijs in het mbo kan verbinden.

De beroepsvereniging van mbo-opleiders (BVMBO) voert samen met een consortium van drie mbo-scholen (Albeda, Deltion en Summa) het project Rekenpractoraat uit. In dit practoraat geven een practor en coördinatoren van de deelnemende scholen uitvoering aan het begeleiden, verzamelen en delen van praktijkgericht onderzoek op het gebied van rekenen. De standplaats van het rekenpractoraat is het Kenniscentrum Taal en Rekenen van Albeda in Rotterdam.

Wat ga je doen?
Het consortium zoekt een practor voor 0,4 fte die zich bezig houdt met het oprichten en uitvoeren van het rekenpractoraat. Je doet dit in nauwe samenwerking met de coördinatoren en de projectleider. Je initieert, coördineert en begeleidt systematisch het in te richten praktijkgerichte onderzoek en je bewaakt de kwaliteit. Daarbij moet je een echte verbinder zijn van mensen en expertises omdat er uit verschillende scholen samengewerkt wordt.

De practor voert onder andere de volgende activiteiten uit:

• Inventariseren van praktijkgerichte onderzoeken op het gebied van rekenen in het mbo;
• De resultaten van de onderzoeken verspreiden binnen het mbo-werkveld;
• Initiëren van ideeën voor praktijkgerichte onderzoeken, waar in de onderwijspraktijk behoefte aan blijkt;
• Docent-onderzoekers ondersteunen bij het opzetten van onderzoek, bijvoorbeeld door middel van hulp bij het schrijven van een onderzoeksplan, het meedenken over de onderzoeksmethode, en het helpen met het vinden van financiële middelen voor onderzoek;
• Begeleiden van docenten die in het kader van bouwsteen 22 ‘De docent kan systematisch en onderzoeksmatig reflecteren op de eigen lespraktijk’ uit het ‘Raamwerk scholing en nascholing rekenen’ in hun opleiding uitvoeren;
• Scholen van docenten in praktijkgericht onderzoek, bijvoorbeeld door het geven van masterclasses;
• Verbinden van praktijkgericht onderzoek aan meer theoretisch-wetenschappelijk onderzoek.

Als practor ben je iemand die enthousiast en actief uitdraagt hoe het practoraat bijdraagt aan de ontwikkeling van op onderzoek gebaseerd goed rekenonderwijs. Je bouwt een functioneel netwerk op en je werkt goed en graag samen met relevante partijen.

Functie-eisen

• Je bent een gepromoveerd onderzoeker en hebt een ruime werkervaring met het doen en begeleiden van praktijkonderzoek rondom rekenen in het mbo.
• Je hebt een goed netwerk van rekendocenten en kent de drie werelden (onderzoek, onderwijs en beroepspraktijk) goed en bent daarin een verbinder pur sang.
• Je bent inhoudelijk gezagdragend en hebt een prettige en stevige persoonlijkheid die denkt in kansen en die met energie en creativiteit verbindt;
• Je blinkt uit in zowel kennismanagement als sociaal proces door het luisteren naar en oppikken van vragen uit de praktijk en je weet deze te vertalen naar uitvoerbaar systematisch ingericht praktijkonderzoek;
• Je hebt zicht op relevante ontwikkelingen in de betrokken werkvelden: onderwijs (vo, mbo en hbo)
• Je handelt vanuit betrokkenheid op het vakmanschap, nieuwsgierigheid en bent in staat een omgeving te creëren waarin vakmanschap voor de toekomst wordt gevormd;
• Je bent communicatief vaardig en je houdt ervan het podium te pakken om enthousiasmerend te presenteren.

Het consortium biedt jou
Een interessante, afwisselende baan binnen een professionele organisatie. Het betreft de taak van rekenpractor in een tijdelijke projectaanstelling tot 1 januari 2019. Het gaat om een driejarig project dat jaarlijks verlengd wordt onder voorbehoud van de subsidietoekenning door OCW. Je krijgt een salaris op basis van de CAO MBO, salarisschaal 13 (minimaal €4.017,00 tot maximaal € 5.591,00 bruto per maand bij een fulltime aanstelling). Detachering of op basis van inhuur is ook bespreekbaar.

Voor meer informatie over de vacature kun je terecht bij Kooske Franken, k.franken@albeda.nl (06) 47 17 20 51. Je sollicitatie, voorzien van een cv, kan naar Andrew Alihusain, projectleider van het Kenniscentrum Taal en Rekenen Albeda a.alihusain@albeda.nl. Sluitingsdatum is 1 juni 2018.