‘Girls Tech’: meer vrouwen in de techniek

De MBO Raad en VHTO, het landelijk expertisebureau voor vrouwen in de techniek, gaan van start met Girls Tech. Doel: meer instroom van meisjes in de techniek.

Het project, geselecteerd door Erasmus+, gaat dit najaar van start gaat en loopt tot augustus 2018. In die periode delen mbo-scholen uit zeven Europese landen voorbeelden met elkaar op het gebied van werving, doorstroom en succesvolle uitstroom van vrouwelijke studenten in technische mbo-opleidingen. De eerste bijeenkomst vindt plaats 29 en 30 november in Amsterdam.

Beter bereiken
Zeker nu de economie weer aantrekt, verwacht de technieksector een groot personeelsprobleem te krijgen. Vrouwen zijn doorgaans een lastig te bereiken doelgroep voor techniekopleidingen. In Onderwijs Communicatie geeft VHTO-directeur Cocky Booij hiervoor een verklaring: ‘Veel mensen denken dat vooral jongens aanleg hebben voor techniek. Uit onderzoek blijkt dat die verschillen er nauwelijks zijn.’ In datzelfde interview ruimt Booij nog een misvatting uit de weg. ‘Dat je aanleg voor techniek of bèta moet hebben om goed te kunnen zijn in die vakken. Natuurlijk zijn er kinderen met een bijzonder talent, maar voor de meeste is het – net als bij andere vakken – gewoon een kwestie van stapsgewijs leren. De verschillen tussen jongens en meisjes zijn veel kleiner dan de verschillen binnen die groepen.’

Foto: Erik Kottier