Goethe-certificaat voor studenten Alfa-college

Studenten van de Business School van het Alfa-college ontvingen voor het keuzedeel Duits een certificaat van het Goethe Instituut. Het Alfa-college is de eerste mbo-school waar studenten dit certificaat behalen.

De laatste jaren neemt de belangstelling voor de Duitse taal weer toe. Het Alfa-college zet al enige tijd in op lessen in Duitse taal en cultuur, onder andere via het keuzedeel Duits in de beroepscontext. Christien de Graaff, lid van het College van Bestuur: ‘Na een succesvolle pilot vorig jaar om Duits in de beroepscontext af te sluiten met examens van het Goethe Instituut, krijgt dit jaar de eerste lichting studenten het Goethe-certificaat.’

Beroepscontext
Docent Wim van de Put heeft de groep van 25 studenten van de Business School begeleid: ‘Leuk om te zien dat studenten enthousiast meedoen aan de examens bij het Goethe Instituut. De invulling van Duits verschilt per opleidingsgebied. Nu betrof het studenten van de opleiding Junior Accountmanagement. Maar er hebben ook 150 studenten van opleidingen in sectoren als Bouw en Zorg en Welzijn meegedaan aan de examens in Duits lezen, luisteren, schrijven en spreken. Zij kunnen volgend jaar het certificaat mee naar huis nemen.’

Verschillende nationaliteiten

De studenten van de opleiding Junior Accountmanager oefenden onder andere in het houden van een verkoopgesprek in het Duits en in het te woord staan van klanten. Ook hebben ze presentaties in het Duits gehouden en mails moeten beantwoorden. ‘Zo oefenden studenten de vakterminologie waar ze als accountmanager mee te maken krijgen’, aldus Van de Put.

Grensregio
Studenten vinden het handig om Duits te hebben geleerd. Student Martijn gaat hbo Verpleegkunde studeren en denkt het in de toekomst goed te kunnen gebruiken. In een ziekenhuis komen patiënten van verschillende nationaliteiten. Duits komt dan vast van pas, in deze grensregio. Ook de provincie Drenthe vindt Duits belangrijk. Gedeputeerde Cees Bijl: ‘De grensstreek is eigenlijk één regio. Trek een cirkel van 50 kilometer en je zit in Duitsland. Dan is het van belang dat we elkaars taal spreken.’