Gratis leermiddelen basisvaardigheden voor studenten tot 18 jaar

De studieboeken voor de vakken Nederlandse taal, rekenen en burgerschap worden gratis voor mbo-studenten onder de achttien jaar. Dat heeft de Tweede Kamer, op initiatief van Kiki Hagen (D66), besloten.

Tijdens de behandeling van de begroting van het ministerie van Onderwijs bleek dat alle fracties veel waarde hechten aan het onderwijs in basisvaardigheden. In het mbo gaat het dan om Nederlandse taal, rekenen en burgerschap. Voor jongeren tot achttien jaar zouden de leermiddelen voor deze vakken gratis moeten zijn. Voor jongeren in het voortgezet onderwijs zijn immers alle schoolboeken gratis. Het is dan niet eerlijk als hun leeftijdsgenoten op het mbo wel moeten betalen voor de leermiddelen die voor deze vakken nodig zijn.

Motie

In een motie, ingediend door de vier coalitiepartijen, vraagt de Kamer dan ook om de leermiddelen voor Nederlandse taal, rekenen en burgerschap voor jongeren op het mbo gratis te maken. Het kan dan gaan om zowel boeken als licenties. Volgens de indieners van de motie kost  dit ongeveer tien miljoen euro per jaar. Ze willen deze kosten betalen met de middelen die vrijkomen door de afschaffing van de halvering van het collegegeld in het eerste studiejaar.

Drempels

Minister Dijkgraaf (D66) bleek geen bezwaren te hebben tegen de motie. Hij sprak van een ‘mooi initiatief’ dat de toegankelijkheid van het mbo kan vergroten: ‘Het verlaagt de financiële drempels voor studenten bij het kiezen van een opleiding.’ De motie kreeg bij de stemming dan ook de steun van 145 Kamerleden. De enige fractie die tegenstemde was die van Forum voor Democratie.