Groeifonds: grote investeringen in digitaal onderwijs

Vanuit het Nationaal Groeifonds investeert Nederland de komende jaren fors in de digitalisering van het onderwijs. Scholen kunnen tot eind oktober een subsidie aanvragen voor de oprichting van een ‘Center for Teaching & Learning’.

Npuls: dat is de naam van het grootschalige innovatieproject dat zich richt op de digitalisering van het onderwijs. In het project werken de mbo-scholen, de hogescholen en de universiteiten samen. In totaal zijn er meer dan 100 instellingen die kunnen participeren in het project. Vanuit het Groeifonds is de komende jaren meer dan 550 miljoen euro beschikbaar voor Npuls.

Snelle transformatie

Volgens Npuls is een ‘snelle transformatie’ van het onderwijs nodig vanwege ‘veranderingen in de maatschappij’. De komende acht jaar werken de scholen samen aan een ‘toekomstbestendige onderwijssector’. Digitalisering is daarbij een belangrijk middel, geen doel op zich. Om een en ander in goede banen te leiden, moet iedere school een ‘sleutelteam’ instellen. De sleutelteams zijn het aanspreekpunt voor alle activiteiten die in het kader van het project worden verricht. Op 3 oktober vond de nationale kick-off plaats van de Npuls sleutelteams (zie foto).

Centra

Concreet is het de bedoeling dat op alle mbo-scholen, hogescholen en universiteiten een ‘Center for Teaching & Learning’ wordt ingesteld. De universiteiten hebben al langer ervaring met dit soort interne expertisepunten, voor het mbo is deze werkwijze minder bekend. Docenten kunnen bij het punt terecht voor ondersteuning bij het vernieuwen van hun onderwijs. De centra zijn gericht op kennisdeling, zowel binnen de eigen instelling als daarbuiten.

Aanvraag

In de maand oktober kunnen scholen een subsidieaanvraag indienen voor de instelling van een Center for Teaching & Learning. In deze eerste ronde is er budget voor 20 tot 22 aanvragen, afhankelijk van het subsidiebedrag dat de scholen aanvragen. Na sluiting van de aanvraagtermijn op 1 november beoordeelt een commissie de aanvragen. Vervolgens brengt de beoordelingscommissie een advies uit aan de minister over de toekenning van de subsidies. De beste aanvragen worden gehonoreerd. Val je buiten de boot, dan volgen er de komende jaren nog drie aanvraagrondes.

Lees hier meer over Npuls

Lees ook: Groeifonds: grote investeringen in beroepsonderwijs