Groene entreeopleiding: nieuwe start

Vanaf september kunnen jongeren die ergens zijn vastgelopen in hun (school)loopbaan een nieuwe start krijgen via het opleidings- en werktraject GreenPort GroenStart. Op school (Clusius College) en bij deelnemende bedrijven volgen zij de entreeniveau-opleiding richting Plant en Groene leefomgeving en versterken straks de Noord-Hollandse agrarische en groensector.

Het opleidings- en werktraject GreenPort GroenStart is een initiatief van ondernemers, het Clusius College en 18 gemeenten in de regio onder de vlag van GreenPort NHN. Het initiatief richt zich op jongeren tussen de 16 en 27 jaar die nu, zonder opleiding en zonder werk, thuiszitten. En dat terwijl er in de landbouw in Noord-Holland Noord genoeg werk ligt. Vandaar dat de provincie Noord-Holland graag via GreenPort NHN in deze jongeren wil investeren.

Voorschakeltraject
De officiële start van het GreenPort GroenStart is in september 2017. Vooraf zijn al enkele pilots geweest. Zo hebben 12 jongeren al een voorschakeltraject gevolgd. Dit traject is voor jongeren die nog niet weten of een baan in de agrarische of groensector iets voor hen is. Deze jongeren ervaren bij agrarisch leer-werkbedrijf Noorderhoeve in Schoorl hoe het is om in een kas, bij een veehouderij, in een teelt- of hoveniersbedrijf, in de groenvoorziening of in bos- of natuurbeheer te werken.

Het streven: 300 afgeronde entreeopleidingen
In de pilots hebben enkele jongeren ook al mbo-1-diploma behaald. Sommigen gaan nu naar mbo-2, anderen worden momenteel begeleid naar werk of zijn al aan het werk. Het is de bedoeling van GroenStart dat na 4 jaar 300 mensen de entreeopleiding richting Plant en Groene leefomgeving hebben afgerond.

Meerdere instroommomenten
De opleiding van de jongeren vindt zowel op school (op een van drie locaties van het Clusius College) als in de praktijk plaats. Dit laatste gebeurt bij de deelnemende bedrijven met vakdocenten uit de praktijk. De opleiding bestaat uit 8 modules. Dit maakt het 8 keer per jaar mogelijk om in te stromen. Het traject kan in 1 jaar worden afgerond, maar voor studenten die meer tijd nodig hebben, is er uitloop naar 2 jaar. Daarna kunnen studenten doorstromen naar niveau 2 Groenvoorziening, Plantenteelt of Veehouderij of met hun diploma aan de slag in de agrarische en groensector.