Groene mbo’ers komen goed terecht

Het gros van de studenten die een diploma in het groene mbo hebben behaald, vindt daadwerkelijk werk binnen het groene domein. Zo’n 80% vindt bovendien een baan op het niveau waarvoor is opgeleid. Dat blijkt uit een rapport van het Kenniscentrum Beroepsonderwijs Arbeidsmarkt (KBA).

Het Kenniscentrum onderzoekt regelmatig de loopbaan van mbo-gediplomeerden. Na de gediplomeerden van 2009 en 2010 betrof het dit keer de gediplomeerden van 2011. Het onlangs verschenen rapport Loopbanen van mbo groen in kaart laat zien dat de crisis – die zeker ook in het groene domein voelbaar was – ten einde lijkt te zijn; het intredeonderzoek 2013-2014 laat een voorzichtig herstel zien. Op dit moment heeft drieënhalf jaar na diplomering circa 60 procent een betaalde baan en volgt circa 20 procent een voltijd studie. Verder is met name de verticale match flink verbeterd: circa 80 procent van de werkenden heeft een baan op het niveau waarvoor is opgeleid. Twee jaar eerder, bij de intrede, was dat circa 65 procent. Deze sterke stijging, vooral voor niveau-1 gediplomeerden, is een aanwijzing dat het groene mbo haar deelnemers een prima perspectief op de arbeidsmarkt biedt.

Switch
Uit het rapport blijkt verder dat ongeveer driekwart van de gediplomeerden werkt in branches of sectoren binnen het groene domein. Op individueel niveau gezien zijn de gediplomeerden overigens niet erg honkvast; een flink deel van de werkenden – ongeveer 40 procent – switcht in de eerste fase van de loopbaan van branche dan wel sector.

Opleidingskeuze
De mbo groen gediplomeerden van de drie cohorten zijn over het algemeen tevreden over hun opleidingskeuze; het grootste deel zou achteraf opnieuw voor de opleiding kiezen. Desondanks is een groot deel van de werkenden van mening dat de genoten opleiding een betere basis voor de start op de arbeidsmarkt zou kunnen bieden. Twee jaar na de intrede is dat gevoel alleen maar sterker geworden. Een minder goede arbeidsmarktpositie zorgt voor een minder positieve waardering van de opleiding. Van het cohort 2011 hebben vooral gediplomeerden van de opleidingsrichtingen ‘Dierverzorging algemeen’, ‘Dierenartsassistent’ en ‘Bloem, groene detailhandel en design’ vaker spijt van de keuze voor de opleiding.

Aansluiting
De aansluiting van het vervolgonderwijs op het mbo groen blijft een punt van aandacht. Een behoorlijk aantal gediplomeerden van de onderzochte cohorten, zowel anderhalf als drieënhalf jaar na diplomering, is hier niet tevreden over. Zo is slechts 37 procent van de studerenden van het cohort 2011 in 2014 over dit punt positief, in 2012 was dat nog 55 procent. De aansluiting met het groene vervolgonderwijs wordt beduidend beter beoordeeld dan de aansluiting met het niet-groene vervolgonderwijs.

Lees de samenvatting van KBA of download het gehele rapport.