Fraude met tentamens bij Zadkine

ROC Zadkine heeft 60 tentamens van 41 studenten logistiek ongeldig verklaard. Docenten van de Rotterdamse mbo-school hadden vragen en antwoorden aan studenten doorgespeeld.

Volgens woordvoerder Robbert Poort van Zadkine handelden de medewerkers – twee docenten en een teamleider – niet om er zelf beter van te worden. ‘Ze zijn erg begaan met het lot van de studenten. Ze dachten de jongeren, van wie sommige moeilijk meekomen in de klas, te helpen door ze vooraf inzage te geven. Doorgeschoten tentamentraining noem ik het maar.’ Op de website van Zadkine wordt gesproken over ‘fouten in de communicatie’.

Doodzonde
Luc Verburgh, voorzitter van het College van Bestuur van Zadkine, erkent de misstanden. ‘Ik werd hier op 17 mei over geïnformeerd door twee docenten die aan de bel trokken. Ik ben me kapot geschrokken en heb direct maatregelen genomen. Hoeveel passie je ook hebt om leerlingen te helpen, dit is een doodzonde’. Naar verluidt is er inmiddels een nieuwe voorzitter van de examencommissie benoemd.

Onderzoek
De betrokken docenten zijn direct geschorst en een extern bureau is een onderzoek gestart. Ook de Raad van Toezicht en de Onderwijsinspectie zijn ingelicht. Een woordvoerder van de Onderwijsinspectie zegt: ‘Zadkine heeft ons direct geïnformeerd toen dit bekend werd. Men heeft adequaat gehandeld door een aantal maatregelen te nemen. Desalniettemin nemen we het zeer serieus. We hebben dit nog niet eerder meegemaakt.’ Ook minister Bussemaker noemt het een ernstige zaak die tot op de bodem moet worden uitgezocht. ‘Het is goed dat er is opgetreden. Laat dit een waarschuwing zijn.’