Grotere rol docenten bij benoeming bestuurder

Sollicitatiecommissie

In de sollicitatiecommissie voor het benoemen van een nieuw lid van het college van het bestuur moet voortaan een vertegenwoordiger van het personeel, de leerlingen of de ouders zitting nemen. Dat heeft de Tweede Kamer besloten.

Het benoemen van een bestuurder is in het mbo de verantwoordelijkheid van de Raad van Toezicht. In het Wetsvoorstel versterking bestuurskracht onderwijsinstellingen was al voorgesteld dat de medezeggenschapsorganen een adviesrecht zouden krijgen bij de benoeming van een nieuwe bestuurder. De Tweede Kamer heeft hier nog een schepje bovenop gedaan. Voortaan krijgen de medezeggenschapsorganen ook het recht om vertegenwoordigd te zijn in de sollicitatiecommissie voor een nieuwe bestuurder.

Docenten
Het amendement van Michel Rog (CDA) en Eppo Bruins (Christen Unie) bepaalt dat een vertegenwoordiger van de ondernemingsraad, de leerlingenraad of de ouderraad zitting neemt in de sollicitatiecommissie voor een nieuw lid van het College van Bestuur. Volgens de indieners is het belangrijk dat docenten een rol hebben bij de benoeming van bestuurders. Docenten hebben niet alleen belang bij een goede onderwijskwaliteit, maar ook bij een bestuur dat gericht is op onderwijskwaliteit. Hetzelfde geldt ook voor ouders en leerlingen. Het amendement werd met algemene stemmen aangenomen.

Geplaatst op 11 februari 2016 terug naar vorige pagina

mbo-today-BVMBO

 

 

Dossiers

Op de dossierpagina's volgen wij actuele thema's, zoals Keuzedelen of Leven lang ontwikkelen

 

Elke week het laatste nieuws

Elke week het belangrijkste mbo-nieuws in uw mailbox? Klik hiernaast: Nieuwsbrief

 

Vragenservice

Een vraag naar aanleiding van een artikel? Klik hier.

 

Terugblik Skills The Finals 2019

 

Special internationalisering