Handreiking geeft scholen tips over gepersonaliseerd onderwijs

ROC van Twente heeft in zijn kwaliteitsagenda de ambitie opgenomen te investeren in gepersonaliseerd onderwijs. Doel is het onderwijsleerproces zo veel mogelijk te laten aansluiten bij de individuele behoefte van de student. Om teams hierbij te helpen ontwikkelde het ROC een handreiking.

In de definitie van ROC van Twente heeft gepersonaliseerd onderwijs betrekking op de mate van regie die de student heeft over zijn eigen leerproces. De school maakt hierbij onderscheid tussen de manier waarop de student leert (het hoe) en het leerdoel van de student (het wat). Aan de ene kant van het spectrum zit het traditionele klassikale onderwijs, waarbij de hele groep studenten in één tempo hetzelfde programma doorloopt. Het andere uiterste wordt gevormd door een onderwijsvorm waarbij iedere student een ‘persoonlijke leerroute’ volgt. De student bepaalt zelf niet alleen zijn eigen leertempo maar ook – deels – zijn eigen leerdoelen. ROC van Twente stimuleert onderwijsteams te werken aan vormen van gepersonaliseerd onderwijs. Een speciaal hiervoor ontwikkelde handreiking helpt teams hierbij op weg.

Grenzen

Omdat het onderwijs moet leiden tot een diploma, zijn er wel grenzen aan de mate van individueel maatwerk. Uiteindelijk bepalen de landelijke kwalificatiedossiers bijvoorbeeld grotendeels wat een student aan het eind van zijn opleiding moet kennen en kunnen. Verder zorgt de beschikbare onderwijscapaciteit binnen het onderwijsteam uiteraard ook voor grenzen. Het onderwijs moet altijd verzorgd worden met een bepaalde graad van efficiëntie.

Stappenplan

De kern van de handreiking, die ROC van Twente samen met adviesbureau Hutspot ontwikkelde, bestaat uit een stappenplan. Volgens dit stappenplan moet het team vragen beantwoorden als: waar sta je als team nu? Wat is je ambitie? En: hoe kun je deze ambitie bereiken? Ook moet je als team goed nadenken over de vraag waarom je eigenlijk met gepersonaliseerd onderwijs aan de slag wil. De handreiking bevat diverse hulpmiddelen om als team het stappenplan te doorlopen. Naast digitale tools en werkbladen worden ook enkele praktijkvoorbeelden gepresenteerd. Kortom: de handreiking is een zeer nuttig hulpmiddel voor onderwijsteams die geïnteresseerd zijn in de mogelijkheden van gepersonaliseerd onderwijs. 

De handreiking is ontwikkeld voor de onderwijsteams van ROC van Twente, maar is ook voor andere geïnteresseerden nuttig. Via deze link is een webinar te volgen over de Handreiking.

Meer informatie over de handreiking is te krijgen bij Lucienne Post van adviesbureau Hutspot: lucienne.post@hutspot.nl