Handreiking over omgaan met geldzorgen van mbo-studenten

De Hogeschool Rotterdam heeft een nieuwe handreiking ontwikkeld voor het omgaan met geldzorgen van mbo-studenten.

De handreiking Omgaan met geldzorgen van mbo-studenten biedt mbo-professionals concrete handvatten om geldzorgen te signaleren, studenten te ondersteunen en studenten te stimuleren goed met geld om te gaan. De handreiking is ontwikkeld door Mariëtte Lusse en Loïs Schenk van de Hogeschool Rotterdam.

Rotterdam

De handreiking is enthousiast ontvangen op de Rotterdamse mbo-scholen Zadkine en Albeda. In Rotterdam is de armoede onder jongeren relatief hoog. Gemiddeld telt een klas in Nederland zo’n twee leerlingen die in armoede leven. In Rotterdam zijn dat er wel vijf tot zes.

Vertrouwen

De handreiking geeft docenten en coaches praktische tips voor de omgang met studenten met geldzorgen. Cruciaal is het vroegtijdig signaleren van problemen. Dat is niet eenvoudig, omdat studenten hun geldzorgen uit schaamte vaak verbergen. Sleutelwoorden zijn volgens de handreiking vertrouwen en compassie.

Uitval

Marloes de Vries, bestuursvoorzitter van Zadkine, is blij met de handreiking: ‘Armoede brengt vaak stress met zich mee. Als je geen sociaal vangnet hebt, kan dit zelfs leiden tot studieachterstand of uitval. De crux is om als school en hulpinstanties op tijd signalen op te pikken.’ De Rotterdamse wethouder Faouzi Achbar (Denk) sluit zich hierbij aan: ‘Deze handreiking is voor het toekomstperspectief van onze Rotterdamse jongeren belangrijk. Een opleiding moet voor iedereen toegankelijk zijn, geldzorgen of armoede mogen nooit een belemmering zijn.’

De handreiking ‘Omgaan met geldzorgen van mbo-studenten’ is hier te downloaden

Foto (Brandon Baan): Gerdien Hoogmoed-Compagnie, directeur Trajectbureau Albeda, overhandigt de handreiking aan Marloes de Vries, bestuursvoorzitter van Zadkine