Handreiking verbeterplan bpv gepubliceerd

Het ministerie van Onderwijs heeft een handreiking gepubliceerd om scholen te ondersteunen bij het opstellen van een verbeterplan bpv. Scholen moeten het plan uiterlijk 31 augustus 2016 indienen.

Scholen die de komende jaren erin slagen de kwaliteit hun bpv te verbeteren kunnen aanspraak maken op een resultaatafhankelijke beloning. Om hiervoor in aanmerking te komen moeten scholen allereerst een verbeterplan bpv opstellen. Dit plan moet uiterlijk 31 augustus 2016 worden ingeleverd.

Handreiking
Om scholen te ondersteunen bij het opstellen van het plan heeft het ministerie van OCW een handreiking ontwikkeld. In de handreiking wordt aangegeven aan welke eisen het plan moet voldoen. Leidraden maken duidelijk hoe de scholen kunnen ingaan op hun uitgangspositie, de beoogde resultaten en de voorgestelde maatregelen. Ook is een voorbeeld van een indeling van het verbeterplan opgenomen.

Dag van de beroepspraktijkvorming
De MBO Academie organiseert in de tweede en derde week van april diverse keren ‘de dag van de beroepspraktijkvorming’. Het centrale thema van deze gratis voorlichtingsbijeenkomsten is: hoe maak ik een goed verbeterplan bpv? Klik hier voor meer informatie en inschrijving. Lees ook de presentatie die MBO in Bedrijf eind maart verzorgd heeft voor de bestuurders van de mbo-scholen.

Foto: Claudia Otten