Harde kritiek Leraar van het Jaar op rekenbesluit

Volgens Leraar van Jaar Diederick de Vries heeft de Tweede Kamer een grote fout gemaakt door uitstel van de rekentoets af te dwingen. Lees zijn column uit de nieuwste MBO-krant.

Al vele jaren, ver voordat het referentiekader van de commissie Meijerink bestond, werden er bij ons rekenlessen op de afdeling zakelijke dienstverlening verzorgd. Het Drenthe College is van mening dat iedereen die een beroep in de zakelijke dienstverlening ambieert op niveau moet kunnen rekenen. Nadat ik jarenlang ICT had gegeven met lessen over het totale office-pakket en er een vacature voor rekenlessen kwam, greep ik mijn kans en volgde een gedegen omscholingscursus. Er ging een wereld voor mij open. Met verbazing nam ik kennis van de rekenboekjes (ik zou het geen methodes durven noemen) van het primair onderwijs. De één nog bonter en kleurrijker dan de ander. Prachtige plaatjes en fantasierijke schema’s maar bar weinig structuur en herhaling. Ook van het ‘schattend rekenen’ had ik nog nooit gehoord evenals de ‘haakdeling’. Gedrochten zijn het. Niet afdoende voor niveau 3F. Met het Basisboek Rekenen van Jan van de Craats en Rob Bosch ging ik aan de slag. Degelijk en volgens het KIS-principe (Keep It Simple) waar ik nog altijd voor sta. Toen de leerlijn taal en rekenen kwam, samen met de eerste Pilot Examens, stapten we over naar Startrekenen van Deviant. Deze methode leent zich uitstekend voor wat ik de ‘Gouden Driehoek’ noem. De docent legt uit, het boek herhaalt dat op schrift en geeft er sommen bij en de digitale versie (Startrekenen Online) biedt nog veel meer oefenmateriaal evenals de toetsen. Door de jaren heen is het instroomniveau vanuit het vmbo aanmerkelijk verbeterd. Dat duurde even omdat het invoeren van rekenen in het onderwijs top-down ging terwijl veranderingen van onderop moeten komen. Mijn conclusie is dat het werkt! Oké, er zijn hobbels geweest en de rekenexamens zijn nog altijd veel te talig maar het niveau op het mbo is aanzienlijk gestegen. Kamerlid Tanja Jadnanansing slaat nu dan ook volledig de plank mis door te wachten met het meetellen van het rekenexamen voor het mbo- diploma. De motivatie om te werken aan rekenen ís voor een leerling juist het examen! De slechte scores die je in het vo en mbo ziet, zijn niet het resultaat van slecht rekenonderwijs maar het resultaat van een verkeerde meting. Het examen meet voor een groot deel geen rekenkundigheid, maar begrijpend lezen. De leerling weet wel raad met de huidige beslissing aangaande het rekenonderwijs, die gaat lekker achteroverleunen en de rekendocent wordt niet meer serieus genomen. De discussie in de kamer is helaas politiek en niet inhoudelijk. Laat de rekenexamens over rekenen gaan en de talentoetsen over taal. Alles opgelost!

Diederick de Vries, MBO-leraar van het Jaar 2015