Helicon wil intern draagvlak voor kwaliteitsagenda

Helicon Opleidingen, een groene mbo-school met vestigingen in Brabant en Gelderland, stimuleert medewerkers actief mee te denken over de nieuwe kwaliteitsagenda. Met een filmpje worden medewerkers opgeroepen een bijdrage te leveren.

In het kader van de nieuwe kwaliteitsafspraken werken de mbo-scholen aan een kwaliteitsagenda. Het is de bedoeling dat deze agenda tot stand komt in nauwe samenwerking met regionale partners. Maar ook intern draagvlak is belangrijk.

Animatiefilm
Helicon maakt werk van de actieve betrokkenheid van onderwijsteams en andere medewerkers. Met een animatiefilm informeert Helicon haar medewerkers over de achtergronden van de kwaliteitsagenda. Medewerkers worden expliciet uitgenodigd een bijdrage te leveren aan het plan. De animatiefilm, die begin juni werd gelanceerd, leidde direct tot waardevolle reacties van onderwijsteams. Na de zomervakantie wil Helicon nog andere middelen inzetten om ideeën voor de kwaliteitsagenda op te halen. Scholen moeten uiterlijk 31 oktober 2018 hun kwaliteitsagenda indienen.