Het is definitief: Dijkgraaf nieuwe minister voor mbo

Robbert Dijkgraaf is de nieuwe minister voor het mbo. Dat werd vandaag duidelijk bij het eerste ‘constituerend’ beraad van het beoogde kabinet Rutte IV.

In het nieuwe kabinet, dat komende maandag beëdigd wordt, is Robbert Dijkgraaf als minister van Onderwijs verantwoordelijk voor het mbo, het hbo en het universitair onderwijs. Hij is tevens minister voor emancipatie, maar niet voor cultuur. Het onderdeel cultuur en media is ondergebracht bij staatssecretaris Gunay Uslu (D66). Dennis Wiersma (VVD) wordt als minister verantwoordelijk voor het primair en voortgezet onderwijs.

Onduidelijk

Na de bekendmaking van de kandidaat-ministers, eerder deze week, bleef onduidelijk wie het mbo in portefeuille zou krijgen. De knoop is tijdens het constituerend beraad pas definitief doorgehakt. In het nieuwe kabinet is minister Dijkgraaf – net als zijn voorganger Ingrid van Engelshoven – verantwoordelijk voor het totale vervolgonderwijs, van mbo tot universiteit. Zijn portefeuille is wel iets kleiner dan die van Van Engelshoven, omdat er voor cultuur een aparte staatssecretaris is aangezocht. Dijkgraaf is de eerste mannelijke bewindspersoon voor het mbo sinds Mark Rutte (2004). Na Rutte waren achtereenvolgens Van Bijsterveldt, Bussemaker en Van Engelshoven verantwoordelijk voor het mbo.

Leven lang leren

Voor enige verwarring zorgt het leven lang ontwikkelen. In het overzicht staat nu het onderwerp ‘volwasseneneducatie’ bij minister Wiersma. Dit wijst erop dat dit belangrijke onderwerp niet bij Dijkgraaf hoort. Ook voor het mbo is leven lang ontwikkelen cruciaal. Het nieuwe kabinet heeft hier ook ambities bij. In het coalitieakkoord is geld gereserveerd voor leerrechten. Bij dit onderwerp is er altijd ook afstemming nodig met het ministerie van Sociale Zaken. Vooralsnog lijkt het erop dat minister Wiersma dit onderwerp voor zijn rekening mag nemen.