‘Het mbo is de logische route naar het hbo’

De vandaag gepubliceerde CBS-cijfers tonen aan dat het mbo een volwaardige beroepsroute is. Ton Heerts, voorzitter van de MBO Raad: ‘Van de vmbo’ers kiest 84% voor een opleiding in het mbo. Daarnaast gaat 16% naar de havo. Het inkomen van de ouders lijkt nauwelijks invloed te hebben op deze keuze.’

Volgens Heerts laten de cijfers zien hoe het mbo succesvol bijdraagt aan meer gelijke kansen. ‘Er zijn twee routes naar het hbo: de havo en het mbo. Uit de cijfers van CBS blijkt dat het inkomen van de ouders nauwelijks invloed heeft op de keuze voor de route: het merendeel van de vmbo’ers kiest voor het mbo. Dat bewijst des te meer dat het mbo de belangrijkste leverancier is van vakmensen voor de arbeidsmarkt, van maatschappelijk bewuste deelnemers aan onze samenleving en een uitstekende route biedt naar vervolgonderwijs.’ Na afronding van een beroepsopleiding kiest 37% van de mbo’ers voor een vervolgopleiding op het hbo. Heerts: ‘De andere 63% van onze studenten maakt de stap naar de arbeidsmarkt of kiest een vervolgopleiding binnen het mbo.’

Kansen
Het CBS heeft becijferd dat van de leerlingen die na het vmbo voor de havo kiezen uiteindelijk ruim zes op de tien doorstromen naar het hbo. Volgens het CBS speelt mogelijk het inkomen van de ouders daar een rol in. Leerlingen uit huishoudens met weinig of juist een hoog inkomen gaan vanuit het vmbo ongeveer even vaak naar de havo of het mbo. Er zijn echter wel verschillen in de uiteindelijke doorstroom naar het hbo. Van de vmbo-leerlingen uit een huishouden met weinig inkomen zat na vijf jaar 32 procent op het hbo. Van de leerlingen uit een huishouden in de hogere inkomensgroep was dit 40 procent. Ton Heerts: ‘Dat zijn cijfers om goed in de gaten te houden: wat gebeurt er met die andere jongeren? Verlaten zij zonder startkwalificatie de havo? Wij willen als mbo onze hand uitsteken richting deze jongeren om er alles aan te doen dat deze jongeren alsnog een beroepsdiploma halen en zo hun kansen op de arbeidsmarkt aanzienlijk vergroten. Het mbo biedt kansen voor iedereen!’

Lees hier alles over de CBS-cijfers

Lees ook: Doorstroom mbo naar hbo gaat op en neer