‘Het mbo speelt belangrijke rol bij leven lang leren’

De mbo-scholen moeten een zeer belangrijke rol spelen bij het leven lang ontwikkelen van de beroepsbevolking. Dat hield SER-voorzitter Mariëtte Hamer de toezichthouders in het mbo voor.

De SER heeft onlangs diverse rapporten uitgebracht over het mbo. In de rapporten wordt onder andere ingegaan op het gebrek aan bbl-plaatsen en het belang van arbeidsmarktrelevant opleiden. De activiteiten van de SER blijven niet zonder gevolgen. Zo is in het regeerakkoord de ambitie opgenomen om strengere eisen te gaan stellen aan het arbeidsmarktperspectief van opleidingen. Deze ambitie sluit naadloos aan bij de visie van de SER.

Levenlang
Ook het belang van leven lang leren of ontwikkelen komt aan bod in de SER-rapporten. Volgens Marriëtte Hamer, voorzitter van de SER, spelen de mbo-scholen een belangrijke rol bij het leven lang ontwikkelen van de beroepsbevolking. In een lezing voor het platform van toezichthouders in het mbo betoogde zij dat de mbo-scholen met spoed een flexibel opleidingsaanbod tot stand moeten brengen. Dat aanbod zou zo goed mogelijk moeten aansluiten op de behoeften van werkenden en werkzoekenden. Hamer denkt onder andere aan korte opleidingstrajecten die worden afgesloten met certificaten. Ook zouden bekostigde en niet-bekostigde onderwijsinstellingen meer moeten samenwerken bij het ontwikkelen van flexibele opleidingen.

Rol mbo
Over het belang van ‘leven lang leren’ bestaat geen discussie, over de rol die de mbo-scholen moeten spelen wel. Zo stelde Cor van Gerven, bestuurder van het Koning Willem I College, onlangs in de interviewbundel van Coen Pots over leven lang leren: ‘Het is maar de vraag of de mbo-instellingen hier een rol in hebben. Maar als die rol er is, zal die vooral faciliterend moeten zijn. Grote bedrijven zullen het namelijk meer zelf gaan organiseren. De scholen leveren daarvoor faciliteiten.’

Het mbo kent een Platform van Raden van Toezicht. Het netwerk van toezichthouders bestaat sinds 2005 en werkt aan professionalisering.

Lees ook: SER: allen opleidingen met goede arbeidsmarktkansen

Foto: Christaan Krouwels/SER