Geen groot lerarentekort verwacht in mbo

In het mbo worden de komende jaren geen grote lerarentekorten verwacht. Met uitzondering van enkele specifieke technische vakken zullen de meeste mbo-scholen goed kunnen voorzien in de benodigde docenten.

Dat blijkt uit de nieuwe Trendrapportage Arbeidsmarkt Leraren. Volgens deze rapportage werken nu zo’n 33.000 docenten in het mbo. Omgerekend is er sprake van zo’n 27.000 fulltime banen. De laatste twee jaar is dit aantal gestegen met ongeveer 600. Het aantal studenten per docent daalde hierdoor licht, van 18,3 naar 18.

Fulltimebaan

De fulltimebaan is nog tamelijk populair in het mbo. Zo’n twee derde van de docenten werkt in een fulltimebaan van meer dan 0,8 fte. Slechts 7% van de docenten heeft een aanstelling van minder dan 0,5 fte. Van het personeelsbudget besteden scholen ongeveer 7% aan flexkrachten. Dit percentage daalt de laatste jaren.

Regionale verschillen

De gemiddelde leeftijd van de mbo-docent is relatief hoog, mede omdat veel docenten afkomstig zijn uit het bedrijfsleven. Door uitstroom van ouderen is de gemiddelde leeftijd de laatste jaren gedaald van 48,5 tot ongeveer 46,5 jaar. Ook de komende jaren worden veel pensioneringen verwacht. Omdat ook het aantal studenten gaat krimpen, verwachten de scholen toch geen grote tekorten. Een uitzondering geldt voor de vakken waar ook in het voortgezet onderwijs tekorten zijn en voor enkele technische vakken. Verder zijn er grote regionale verschillen: in de Randstad worden veel meer vacatures verwacht dan bijvoorbeeld in de Noordelijke provincies.

Honkvast

Uit de trendrapportage blijkt dat de gemiddelde mbo-docent behoorlijk honkvast is. Jaarlijks stapt zo’n 1,4 procent van de mbo-docenten over naar het voortgezet onderwijs. In absolute getallen gaat het om ruim 300 leraren. Daar tegenover staat dat jaarlijks ruim 400 leraren uit het voortgezet onderwijs de omgekeerde overstap maken. Overstappen naar een  collega school binnen de sector komt binnen het mbo veel minder voor dan bij de andere sectoren. In het mbo gebeurt dit jaarlijks slechts door ongeveer 1% van de docenten, tegen 5% in het voortgezet onderwijs en 10% in het primair onderwijs.

Lees hier de Trendrapportage Arbeidsmarkt Leraren

Lees ook: Forse groei aantal mbo-docenten