Het onderwijsschaap met vijf poten

Ze zijn cruciaal: professionals die het mbo-onderwijs begrijpen én de vertaalslag kunnen maken naar de wereld van IT, systemen en de complexiteit van koppelen en beheer. Deze vertalers heb je nodig om innovatie de komende jaren handen en voeten te geven in de onderwijsteams. Zij zijn het die docenten verder helpen nu de flexibilisering op stoom komt, zij kunnen uitleggen op welke manier de systemen het dagelijkse werk kunnen verlichten, kunnen helpen bij het inzichtelijk maken van de voortgang van al die verschillende individuen. En zij zijn het ook die de collega’s van IT, inkoop en onderwijslogistiek kunnen uitleggen wat in het onderwijs nodig is.

Als ik het heb over deze bruggenbouwers hoor ik vaak: ‘Dat zijn schapen met vijf poten, die bestaan niet!’ Dat is gelukkig niet zo, maar we hebben er wel veel te weinig. Het is een groep waar weinig aandacht voor is, ze ‘passen niet in het functiehuis’ en houden vaak het midden tussen i-coach, projectleider en adviseur. Door hen niet een stevige positie, rol, peergroup en groeipad te bieden lopen we het risico dat zij gefrustreerd raken en vertrekken.

Iedereen een extra poot

Behalve de noodzaak om deze bruggenbouwers te identificeren, op te leiden, een positie te geven en met elkaar te verbinden is er meer nodig. Voor de meesten in het onderwijs geldt niet alleen dat ze digitaal vaardiger moeten worden, maar ook dat ze meer kennis nodig hebben over verander- en implementatieprocessen en het landschap van apps en tools. Ik zie hoe vaak het misgaat in scholen en teams doordat bijvoorbeeld opleidingsmanagers door leveranciers van apps of leermateriaal worden verleid tot aanschaf. Of hoe workshops gegeven worden aan docenten over tools waar geen overeenkomst mee is en hoe een verandertraject strandt omdat niet op tijd is nagedacht wat aan de achterkant allemaal moet worden ingeregeld.

De landelijke trein loopt straks vast

In prachtige landelijke versnellingsprogramma’s zoals Npuls en LLO-katalysator wordt de komende jaren  gewerkt aan compleet nieuwe infrastructuren zodat vergaande flexibilisering en persoonlijke dossiers mogelijk worden. IT-ontwikkelingen zijn halverwege lastig bij te sturen en achteraf niet eenvoudig terug te draaien. Om de scholen voldoende in staat te stellen om de onderwijsteams te betrekken en dit mee te nemen in de planning, het curriculum en de dagelijkse praktijk zijn bruggenbouwers nodig op operationeel, tactisch en strategisch niveau. Om te zorgen dat de juiste keuzes worden gemaakt in de landelijke programma’s hebben we veel meer strategische innovators nodig die de stem en de vraagarticulatie van het mbo vertegenwoordigen en monitoren. Innovators die meepraten, mee-experimenteren en de ruimte krijgen om de mbo-sector een ‘pootje’ in de rug te geven.

Op de CVI-conferentie 2024 vroeg Pascal aandacht voor dit onderwerp in haar talk van 12 minuten. Basma Ahmed maakte de illustraties.