Hogeschool Rotterdam: meer aandacht voor begeleiding mbo’ers

De Hogeschool Rotterdam gaat maatregelen nemen om het studiesucces van doorstromers uit het mbo te verbeteren. Waar vier jaar geleden nog 64 procent van de studenten van de Hogeschool Rotterdam een diploma haalde, is dat nu slechts 57 procent. Deze daling is volgens de Hogeschool vooral toe te schrijven aan het dalende studiesucces van doorstromers uit het mbo.

De hogeschool heeft in prestatieafspraken vastgelegd dat het rendement eind van dit studiejaar op 65 procent zou liggen. Die doelstelling wordt zeker niet gehaald. Uit een eerste analyse van de cijfers blijkt dat de daling van het rendement vooral is toe te schrijven aan studenten met een mbo-vooropleiding. Met name de studieresultaten van niet-westerse allochtonen die doorstromen vanuit het mbo zijn zorgelijk. Van de jongens heeft maar 16,4 procent na vijf jaar studeren een bachelordiploma. De allochtone meisjes doen het met 26,4 procent iets beter, maar ook daar is sprake van een neergaande lijn. Vijf jaar geleden wist nog 39,1 procent van de allochtone mbo-meiden in vijf jaar de studie af te ronden.

Alarmerend
De cijfers over de uitval in de propedeuse laten de alarmbellen in Rotterdam nog luider rinkelen: maar één op de drie allochtone mbo’ers heeft na twee studeren de hoofdfase van de studie bereikt, terwijl de ruime meerderheid van de autochtone mbo’ers de propedeuse gehaald heeft. Vooral de teruggang bij allochtone meisjes is alarmerend. In het verleden deden zij het altijd een stuk beter dan allochtonen jongens, maar in 2012 had nog maar 28 procent van de meiden na twee jaar studeren de propedeuse gehaald. De allochtone jongens blijven steken op 32 procent.
Havisten doen het over de hele linie juist ietsje beter. Het diplomarendement is de afgelopen vijf jaar licht gedaald, maar dat verbetert de komende jaren omdat veel meer havisten hun propedeuse halen. Minpuntje is dat het aantal langstudeerders toeneemt. Na vijf jaar is nog zo’n vijftien procent van de alle studenten ingeschreven. Allochtone jongens en meisjes zijn sterk oververtegenwoordigd in deze groep.

Landelijke trend
Is wat in Rotterdam gaande is een landelijke trend? Bestuursvoorzitter Ron Bormans stelt dat de ontwikkelingen op zijn hogeschool een uitvergroting zijn. ‘Wij hebben in Rotterdam relatief veel mbo’ers, daardoor is de trend bij ons het sterkst zichtbaar’, aldus de voorzitter. De Hogeschool Rotterdam legt zich niet neer bij deze ontwikkeling. ‘We gaan deze cijfers de komende weken helemaal fileren om uit te zoeken waar de problemen zitten.’

Maatregelen
Over een maand maakt de Hogeschool bekend welke maatregelen er worden genomen om de problemen te lijft te gaan. De afgelopen vijf jaar investeerde de onderwijsinstelling al meer dan twintig miljoen euro om het studiesucces te verbeteren. Extra aandacht voor studieloopbaancoaching, de inzet van mentoren, peercoaches en studiekeuzechecks hebben de daling niet kunnen voorkomen.