Hulp voor begeleiding startende docenten

Met behulp van een scan kunnen mbo-scholen de begeleiding van startende docenten verbeteren. Het instrument ‘Startwijzer’ is voor alle scholen gratis toegankelijk.

De Startwijzer is ontwikkeld door onderzoekers van de leerstoelgroep Educatie en competentiestudies van Wageningen University & Research. Ze ontwikkelden de scan op basis van ervaringen met het groene vmbo. Doel van de Startwijzer is het ondersteunen van scholen bij het begeleiden van startende docenten. Met het instrument krijgt de school inzicht in de kwaliteit van de begeleiding van de docenten. Het instrument kan scholen op ideeën brengen en geeft inspirerende voorbeelden.

Verbeterpunten
De Startwijzer wordt ingevuld door vijf verschillende groepen: naast startende docenten en hun begeleiders ook teamleiders, hr-medewerkers en managers. Deelnemers doorlopen systematisch de onderdelen van de Startwijzer. Voor elk onderdeel – bijvoorbeeld Werving & Selectie – vult de deelnemer een score in. Deze varieert van ‘niet in orde’, ‘twijfel’ tot ‘in orde’. Na het invullen laat de scan zien waar mogelijke verbeterpunten liggen. Daarover kunnen de medewerkers vervolgens in gesprek. Op die manier kan de school sterke punten uitbouwen en verbeterpunten oppakken.

Neem voor vragen over de startwijzer contact op met info@startwijzermbo.nl