Hulpmiddelen bij het verbeterplan bpv

Voor scholen die een Verbeterplan bpv opstellen zijn nieuwe hulpmiddelen beschikbaar. Zo heeft de Argumentenfabriek kaarten ontwikkeld waarmee scholen de kwaliteit van hun bpv kunnen analyseren. Ook is er een lijst met vragen en antwoorden.

Deze zomer moeten alle mbo-scholen een plan opstellen voor het verbeteren van de kwaliteit van hun beroepspraktijkvorming. Scholen die een goed plan opstellen kunnen aanspraak maken op het extra geld dat het ministerie van Onderwijs vanaf 2017 beschikbaar stelt. Het gaat om een fors bedrag: € 58 miljoen per jaar.

Beloning
Om in aanmerking te komen voor het extra beschikbare geld moeten scholen in de eerste plaats een goed ‘Verbeterplan bpv’ opstellen. In dit plan analyseert de school de eigen uitgangssituatie en wordt gepresenteerd hoe de beroepspraktijkvorming verbeterd kan worden. Scholen die de beoogde doelen ook daadwerkelijk realiseren kunnen eind 2017 de eerste resultaatafhankelijke beloning tegemoet zien.

Kaarten
Om scholen te ondersteunen bij het opstellen van het Verbeterplan heeft de Argumentenfabriek twee kaarten ontwikkeld. De ene kaart is een hulpmiddel bij het analyseren van de uitgangspositie, de andere kaart brengt in beeld welke eisen gesteld kunnen worden aan een goed verbeterplan. Verder is een handige lijst met veelgestelde vragen en antwoorden beschikbaar.

Handreiking
Eerder is ook al een Handreiking vanuit het minister gepubliceerd. Scholen moeten hun Verbeterplan uiterlijk 31 augustus 2016 indienen bij DUO.

Foto: Claudia Otten